Edukačná a výskumná činnosť

Edukačná a výskumná činnosť

Medicínske poznatky a praktické klinické skúsenosti sprostredkováva EuroPainClinics formou vlastných vzdelávacích programov, ktorých cieľom je rozšíriť a prehĺbiť záujem odbornej multidisciplinárnej verejnosti o odbor intervenčnej liečby bolesti a súčasne posunúť znalosti v tejto oblasti liečby na novú úroveň. Aktívne participuje na externých vzdelávacích aktivitách a venuje sa pravidelnej prednáškovej činnosti, a to na domácej aj zahraničnej odbornej pôde.

Neoddeliteľnou súčasťou výskumnej činnosti EuroPainClinics sú klinické štúdie, ktorých cieľom je vedecký prínos pre skvalitňovanie medicínskych postupov a ich aplikácia do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidencia-based medicine).

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia