Vedecko-výskumná činnosť EuroPainClinics

Vedecko-výskumná činnosť EuroPainClinics

EuroPainClinics partnerom Slovenskej akadémie vied

Spoločná činnosť na komplexnom štruktúrovanom výskume je hlavnou náplňou partnerstva EuroPainClinics a Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, ktoré od marca 2020 zakotvuje dohoda o vzájomnej spolupráci. V rámci spolupráce sú definované aktivity zahŕňajúce vývoj, výskum a aplikáciu modelov meraní a matematických algoritmov pre optimálny návrh a realizáciu klinických skúšok, analýzu pozorovaných údajov a štatistické vyhodnotenie klinických skúšok, spoločné vedecké publikovanie, vývoj ďalších produktov a služieb v súlade s vedeckými a technologickými zámermi oboch partnerov a veľa ďalších projektov. Spolupráca umožňuje najmä maximálne využitie dynamicky narastajúceho potenciálu sektoru klinického výskumu EuroPainClinics v kontexte celospoločenského dopadu s cieľom prínosu relevantných výsledkov pre širokú verejnosť.

EuroPainClinics partnerom SAV

Odborná publikačná činnosť

Výsledky dlhoročného klinického výskumu EuroPainClinics, ktorý je realizovaný formou klinických štúdií, sú pravidelne publikované v tuzemských a zahraničných impaktovaných periodikách (Pain Medicine, Wiener klinische Wochenschrift, Herald Scholarly Open Access Journals/Journal of Energency Medicine Trauma and Surgical Care, Bratislava Medical Journal a i.)

Prehľad odborných prác EuroPainClinics

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia