EuroPainClinics partnerom Slovenskej akadémie vied

Spoločná činnosť na komplexnom štruktúrovanom výskume je hlavnou náplňou partnerstva EuroPainClinics a Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, ktoré od marca 2020 zakotvuje dohoda o vzájomnej spolupráci. V rámci spolupráce sú definované aktivity zahŕňajú vývoj, výskum a aplikáciu modelov merania a matematických algoritmov pre optimálny návrh a realizáciu klinických skúšok, analýzu pozorovaných údajov a štatistické vyhodnotenie klinických skúšok, spoločné vedecké publikovanie, vývoj ďalších produktov a služieb v súlade s vedeckými a technologickými zámermi. oboch partnerov a rad ďalších projektov. Spolupráca umožňuje najmä maximálne využitie dynamicky narastajúceho potenciálu sektora klinického výskumu EuroPainClinics v kontexte celospoločenského dopadu s cieľom prínosu relevantných výsledkov pre širokú verejnosť.

EuroPainClinics partnerom SAV

Odborná publikačná činnosť

Výsledky dlhoročného klinického výskumu EuroPainClinics, ktorý je realizovaný formou klinických štúdií, sú pravidelne publikované v tuzemských a zahraničných impaktovaných periodikách (Pain Medicine, Wiener klinische Wochenschrift, Herald Scholarly Open Access Journals / Journal of Energency Medicine Trauma )


Prehľad publikačnej činnosti EuroPainClinics