Miniinvazívne terapeutické výkony, ktoré využívajú účinku tepla a elektrického prúdu

Niektoré z miniinvazívnych výkonov, ktoré sú v EuroPainClinics® pri liečbe chronickej bolesti chrbta poskytované, spočívajú v aplikácii tepla a elektrického prúdu k postihnutým miestam a tkanivám. Ak precízna diagnostika potvrdí konkrétny zdroj-miesto bolesti a ak je po vykonaní diagnostického úkonu ďalej potreba terapeutického zákroku, pristupujeme, podľa typu zdravotnej indikácie, na vykonanie dvoch typov rádiofrekvenčných výkonov. Výkony je možné aplikovať napr. pri bolesti vychádzajúce z facetových kĺbov, poškodené medzistavcové platničky (diskogénna bolesť), bolesti chrbta spôsobené dráždením nervových koreňov či bolesti SI kĺbu. Rádiofrekvenčná termoablácia je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu. Táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou. Video o výkone môžete zhliadnuť na našom Youtube kanáli tu https://www.youtube.com/watch?v=X8TTVIrq6-c RF termoablace Pulzná rádiofrekvencia je podobná rádiofrekvenčnej ablácii. Táto technika sa však líši tým, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C), čím zníži poškodenie nervu a napriek tomu efektívne zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti. Video o výkone môžete zhliadnuť na našom Youtube kanáli tu https://www.youtube.com/watch?v=f83MeR29M0A Pulzní RF_foto

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia