Máte záujem o liečbu v EuroPainClincs®? Využite E-konzultácie!

1530 | 2 min

EuroPainClinics

Novým záujemcom o liečbu bolesti chrbta v EuroPainClinics® ponúkame aktuálne možnosť ako ušetriť čas a online cestou zistiť, či je ich diagnóza vhodná pre niektorý z liečebných výkonov v EuroPainClinics®.

Túto možnosť ponúkame v sekcii E-konzultácia na webovej stránke https://www.europainclinics.sk/sk. Prostredníctvom tejto sekcie nám pošlite Vašu zdravotnú dokumentáciu, snímky MRI chrbtice a vyplnený formulár „Lekársky posudok“. Po vyhodnotení všetkých podkladov našimi špecialistami Vás v prípade, že ste vhodným kandidátom na liečbu v EuroPainClinics®, budeme telefonicky alebo e-mailom kontaktovať s návrhom termínu Vašej prvej návštevy u nás a predbežným odporúčaním liečby. Ak vám z hľadiska nášho odborného zamerania nebudeme môcť poskytnúť vhodné riešenie, budeme Vás tiež o tomto stanovisku e-mailom informovať. E-konzultáciu poskytujeme zdarma. Upozorňujeme, že pracoviská EuroPainClinics® sa nezameriavajú na bolesti chrbta spojené s onkologickými diagnózami a na bežné bolesti pohybového aparátu. Na vstupnú konzultáciu do všetkých pracovísk EuroPainClinics® je zároveň samozrejme možné objednať sa telefonicky.

e-konzultace-sk