Máte záujem o liečbu v EuroPainClincs®? Využite E-konzultácie!

Novým záujemcom o liečbu bolesti chrbta v EuroPainClinics® ponúkame aktuálne možnosť ako ušetriť čas a online cestou zistiť, či je ich diagnóza vhodná pre niektorý z liečebných výkonov v EuroPainClinics®. Túto možnosť ponúkame v sekcii E-konzultácia na webovej stránke https://www.europainclinics.sk/sk. Prostredníctvom tejto sekcie nám pošlite Vašu zdravotnú dokumentáciu, snímky MRI chrbtice a vyplnený formulár „Lekársky posudok“. Po vyhodnotení všetkých podkladov našimi špecialistami Vás v prípade, že ste vhodným kandidátom na liečbu v EuroPainClinics®, budeme telefonicky alebo e-mailom kontaktovať s návrhom termínu Vašej prvej návštevy u nás a predbežným odporúčaním liečby. Ak vám z hľadiska nášho odborného zamerania nebudeme môcť poskytnúť vhodné riešenie, budeme Vás tiež o tomto stanovisku e-mailom informovať. E-konzultáciu poskytujeme zdarma. Upozorňujeme, že pracoviská EuroPainClinics® sa nezameriavajú na bolesti chrbta spojené s onkologickými diagnózami a na bežné bolesti pohybového aparátu. Na vstupnú konzultáciu do všetkých pracovísk EuroPainClinics® je zároveň samozrejme možné objednať sa telefonicky. e-konzultace-sk

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia