Klinické štúdie EuroPainClinics®

1760 | 1 min

EuroPainClinics

Výskumná a vedecká činnosť je významnou a neoddeliteľnou súčasťou komplexnej činnosti EuroPainClinics®.
V súčasné dobe zahŕňa pat aktívnych štúdií, ktoré prebiehajú na našich pracoviskách. Zámerom je zhromažďovanie údajov o liečbe pacientoch a ich analýza pre ďalšie klinické účely.

Viac o klinických štúdiach si prečítajte tu