Klinická štúdia EPCS Study VII – ďalší úspech pre klinický výskum EuroPainClinics

1144 | 1 min

EuroPainClinics

Klinický výskum je neoddeliteľnou súčasťou výskumnej a vedeckej činnosti pracovísk EuroPainClinics. Zámerom klinických štúdií je systematické zhromažďovanie a klasifikácia údajov o pacientoch podstupujúcich liečebné výkony na pracoviskách EuroPainClinics a ich objektívna analýza. Cieľom je vedecký prínos pre skvalitňovanie medicínskych liečebných postupov a ich uvedenie do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine).

V poradí siedma klinická štúdia s označením EPCS Study VII, ako oznámil MUDr. Ladislav Kočan, PhD, Clinical Research Manager EuroPainClinics, bola aktuálne zaregistrovaná v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov. PRS U.S. National Institutes of Health. Cieľom štúdie je analýza zdravotného stavu pacientov, ktorí podstúpili na pracoviskách EuroPainClinics výkon epiduroskopicky asistovanej adheziolýzy v epidurálnom priestore (epiduroskopie), a to v časovom úseku jedného roka.