MUDr. Rapčan a MUDr. Griger na kongrese o biotechnológiách v spinálnej chirurgii v Ríme

1011 | 1 min

EuroPainClinics

Medicínsky riaditel’ pracovísk MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, a MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár pracoviska EuroPainClinics v Bratislave sa zúčastnili 7. medzinárodného kongresu (BioSpine7) o biotechnológiách v spinálnej chirurgii, ktorý prebehol v dňoch 3. až 5. apríla v Ríme.

Hlavnou témou kongresu boli inovatívne technológie v chirurgii chrbtice, vrátane využitia radu biologických materiálov ako rastových a bunkových faktorov, produktov tkanivového inžinierstva, inovácií polymérov, modifikovaných kovových povrchov, alebo nových bioaktívnych implantátov. Súčasťou programu boli zároveň inovácie v miniinvazívnych technikách na chrbtici v oblasti robotiky a navigácie.

V rámci programu boli zároveň predstavené aktuálne prebiehajúce výskumy mechanizmov poškodenia medzistavcových platničiek, ich diagnostiky a nové trendy v regeneratívnej liečbe, napr. uplatnenie kmeňových buniek pri regenerácii platničiek.