Experti EuroPainClinics predstavili miniinvazívne a endoskopické výkony EuroPainClinics na konferencii reumatológov v Prahe

2113 | 2 min

EuroPainClinics

Príležitosťou na predstavenie pôsobnosti značky EuroPainClinics a portfólia unikátnych miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane špecializácie na liečbu bolesti veľkých kĺbov sa stal 62. výročný zjazd českých a slovenských reumatológov, ktorý prebehol v dňoch 20. – 22. septembra v Prahe a na ktorom vystúpili experti EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP a Dr. Anthony Hammond, FRCP.

Segment liečby bolesti veľkých kĺbov, najmä kolien a bedrového kĺbu, je na pracoviskách EuroPainClinics dlhodobo rozvíjaný. V súčasnosti sa zameriava najmä na tepelnú a rádiofrekvenčnú liečbu aplikovanú pri pokročilej osteoartróze, kde zaznamenáva významnú klinickú úspešnosť. Problematiku vo svojej odbornej prednáške „Analgetický efekt rádiofrekvenčnej denervácie nervi genikulares u pacientov s pokročilou gonoartrózou“ rozvinul MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, ktorý detailne špecifikoval možnosti liečby u pacientov s chronickou bolesťou v dôsledku osteoartrózy v štádiu 3 a 4, ktorým táto liečba môže priniesť účinnú úľavu v prípadoch, keď napr. nemôžu či sami nechcú absolvovať operačný výkon či majú kontraindikácie neumožňujúce operačný výkon.


S druhou prednáškou vystúpil na kongrese expert EuroPainClinics a renomovaný medzinárodný odborník v odbore reumatológie a špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu bolesti Dr. Anthony Hammond, FRCP. Dr. Hammond sa paralelne s klinickou praxou a výskumnou činnosťou v oblasti reumatológie, reumatickej artritídy a artritických zápalov venuje pokročilým endoskopickým výkonom na chrbtici vrátane krčnej chrbtice a napr. syndrómu Whiplash. Vo svojej prednáške „Treatment od Discogenic Pain with Percutaneous decompression by DISC-FX“ hovoril o diskogénnej bolesti spôsobenej čiastočne poškodenou medzistavcovou platničkou a jej ošetrení špeciálnym perkutánnym endoskopickým výkonom intradiskálnej denervácie s využitím tepelnej rádiofrekvencie.