POZOR: EuroPainClinics® v Bardejove nájdete na nové adrese!

Ďalšie z našich špecializovaných pracovísk EuroPainClinics® v Bardejove je od januára 2017 presťahované do nových priestor na adrese Štefánikova 82, Bardejov. Dopravné spojenie: Linka MHD č. 4, zastávka Štefánikova Tešíme sa na vašu návštevu! Tím EPC Bardejov bardejov-nova-adresa      

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia
Dovoľujeme si vás informovať o dočasnom obmedzení prevádzky na našich pracoviskách počas leta: Bratislava 08.08. - 12.08., Košice 01.07., 06.07. - 08.07., 18.07., 22.08. - 31.08., Bardejov 25.07. - 12.08. »