POZOR: EuroPainClinics® v Bardejove nájdete na nové adrese!

3002 | 1 min

EuroPainClinics

Ďalšie z našich špecializovaných pracovísk EuroPainClinics® v Bardejove je od januára 2017 presťahované do nových priestor na adrese Štefánikova 82, Bardejov.

Dopravné spojenie: Linka MHD č. 4, zastávka Štefánikova

Tešíme sa na vašu návštevu!
Tím EPC Bardejov

bardejov-nova-adresa