Až 90 % všetkých degeneratívnych ochorení chrbtice postihuje bedrovú chrbticu, teda dolnú časť chrbta, a súčasťou tohto procesu je prirodzene aj degenerácia medzistavcových platničiek. Častým problémom bolesti chrbta je vyskočenie platničky, odborne prolaps či hernia disku, laicky niekedy označovaný ako vykĺznutá alebo prasknutá platnička.

Každú platničku tvorí pevný vonkajší väzivový prstenec a rôsolovité jadro. Pri narušení vonkajšej vrstvy platničky (v dôsledku úrazu, nárazu či opotrebenia vekom) sa vnútorná časť hmoty tlačí von – vzniká hernia disku. Tým môže dôjsť k utlačeniu či dráždeniu koreňa miechového nervu, ktoré spôsobujú bolesť najčastejšie v niektorej časti dolnej končatiny.

Poškodená môže byť akákoľvek platnička na chrbtici, avšak najčastejšie ide práve o bedrovú chrbticu, menej častejšie krčnú chrbticu a ojedinele hrudnú chrbticu. U bedrových platničiek sa hernia disku prejavuje najčastejšie medzi stavcami L5-S1 a L4-L5.

Príčiny a prejavy hernie disku

Hernia disku je jednou z tzv. štrukturálnych príčin bolesti chrbta s vyžarovaním do dolnej končatiny, kedy dochádza k priamemu poškodeniu tkanív organizmu.

Na vzniku degeneratívnych zmien medzistavcových platničiek sa podieľa prirodzené starnutie, ktoré tiež môže výrazne urýchliť:

 • nedostatok pohybovej aktivity
 • dlhodobé chybné držanie tela – oslabené chrbtové a brušné svalstvo
 • sedavý štýl života – časté dlhé sedenie v zamestnaní
 • stereotypné činnosti s jednostranným zaťažovaním či preťažovaním
 • nevhodná záťaž pri pracovnej, či športovej aktivite a podobne

Príznaky hernie disku začínajú niekedy bez zjavnej príčiny, väčšinou ale pri pohybe, kedy dôjde k nadmernému zaťaženiu chrbtice a zvýšeniu tlaku na platničky, napríklad pri zdvíhaní ťažkého bremena, alebo pri prudkej rotácii chrbta, tzv. „rupnutie v chrbte“ alebo aj úplne spontánne.

Mnoho ľudí tiež žije s určitou patológiou alebo zmenou na platničke, vrátane hernie disku, a nepociťujú žiadne problémy. Naopak iné stavy môžu napodobňovať príznaky hernie disku bez toho, aby bolo čokoľvek viditeľné na magnetickej rezonancii.

Ďalšími možnými prejavmi degenerácie platničky je jej dehydratácia, kedy sa platnička znižuje. Je často nasledovaná zápalovými zmenami a vrastaním predtým neprítomných nervov a ciev. Postupne sa vytvárajú až kostné výrastky – osteofyty. Vzniká artróza chrbtice a ďalšie degeneratívne ochorenia ako zúženie chrbticového kanála (stenóza), spondylolistéza („posunutie stavcov“) a iné bolestivé stavy.

Aké typy hernie disku rozlišujeme?

Rozlišujeme niekoľko druhov hernie disku. Pri začínajúcom vyskočení (protrúzii disku) dochádza k vyklenutiu jadra platničky, ktoré ale neporušuje vonkajší pevný prstenec. Tento stav „vydutia“ sa niekedy označuje anglickým termínom „bulging“ disk. Pokiaľ sa jadro platničky trhlinou vo vonkajšom prstenci vytlačí cez vonkajší okraj, nastáva takzvaná extrúzia. Najnápadnejšou formou hernie disku je tzv. sekvestrácia, kedy sa časť vyskočeného jadra oddelí od disku a ako takzvaný sekvester (úlomok) môže „spadnúť“ do chrbticového priestoru.

Vo všetkých uvedených prípadoch tým môže dôjsť k utláčaniu alebo dráždeniu nervových koreňov s následným šírením bolesti do spádových oblastí nervových koreňov. V horšom prípade môže dôjsť aj k zníženiu citlivosti alebo dokonca svalovej sily a pohyblivosti končatiny, a to už môže byť známkou začínajúceho trvalého poškodenia daného koreňa.

Koreňový syndróm

Tlak hernie disku na nervové korene je príčinou vzniku koreňového syndrómu, ktorý sprevádza súbor charakteristických prejavov tzv. koreňovej bolesti.

Aké sú typické prejavy koreňového syndrómu?

 • Vyžarujúca bolesť v jednej či viacerých spádových oblastiach (tzv. dermatómoch) nervových koreňov, predovšetkým na dolnej končatine. Vystreľovanie bolesti sa môže prejavovať na zadku, v stehne, v lýtku až po chodidlá.
 • Zníženie motorickej funkcie a oslabenie končatiny. Neschopnosť zdvihnúť nohu na schod, postaviť sa na špičky, potkýnanie, zakopávanie a podobne.
 • Strata až vymiznutie citlivosti alebo svalovej sily končatiny, prípadne v prstoch.
 • Jednostranná bodavá, pulzujúca či pálivá bolesť, mravčenie, brnenie, a podobne.
 • Bolesť prejavujúca sa napr. pri ohýbaní sa dopredu, sedení, chôdzi, kýchaní, kašli, tlaku na stolicu, prípadne aj v pokoji, a podobne.

Zistite viac o chrbtici a platničkách

Chrbtica – pevná os ľudského tela

Chrbtica je pevnou a pružnou osou tela s radom pre život nevyhnutných funkcií. Na jej kondíciu majú vplyv nielen opotrebenie spojené s vekom, ale aj nesprávne pohybové návyky, chybné držanie tela, zlý štýl chôdze, nedostatok pohybu, sedavý štýl života, fajčenie, nesprávna životospráva a ďalšie faktory. Okrem bolesti chrbta, herniami platničiek s prejavmi tzv. koreňovej bolesti sú s ňou spojené aj blokády stavcov, svalová nerovnováha, skolióza, spondylóza, osteofyty (kostné výrastky), ischias, stenózy, fazetový syndróm a ďalšie.

Fakty o platničkách

Chrbtica tvorí celkom 33 prstencovitých kostí-stavcov, ktoré sú navzájom spojené radom pohyblivých kĺbových spojov. V každom z nich je medzi stavcami vložená medzistavcová platnička – disk, pružná doštička z odolnej vláknitej chrupavky. Niektoré zo stavcov zrastajú a chrbticových platničiek tak máme celkom 23 – posledný z nich sa nachádza medzi telami stavcov L5 a S1.

 • Platničku tvorí vonkajší pevný prstenec (anulus fibrosus) a gélovité jadro (nucleus pulposus).
 • Hoci sú platničky pevné, sú zároveň elastické – majú schopnosť sa pod tlakom stláčať a meniť svoj tvar. Ich hlavnou úlohou je tlmiť ako „vankúš“ nárazy medzi jednotlivými stavcami, či už pri pohybe – chôdzi, behu, skokoch, alebo akomkoľvek zaťažení chrbtice. Táto schopnosť v kombinácii s prirodzeným zakrivením chrbtice je predpokladom pružnej a pritom stabilnej chrbtice.
 • V platničke sa nenachádzajú žiadne nervy, preto zdravú platničku „necítime“, ani krvné cievy, ktoré by ju vyživovali. Obsahuje však pomerne veľké množstvo vody, ktorá má zásadný vplyv na jej elasticitu. Čím viac vody v platničke, tým lepšie môže odolávať tlaku záťaže a „odpružovať“. Pokiaľ voda v platničke chýba, mení sa jej výška, a tým zároveň schopnosť tlmenia nárazov, zhoršuje sa pružnosť chrbtice.

Koho najčastejšie hernia disku postihuje?

Ohľadom príčin bolesti dolnej časti chrbta a prípadne dolnej končatiny záleží na vekovej kategórii, v ktorej sa pacient nachádza. U starších pacientov sa vyskytujú hlavne kĺbové ťažkosti okolo chrbtice a zúženie chrbticového kanála, pričom typické je krívanie pri chôdzi. U mladších pacientov je najčastejšou príčinou koreňový syndróm v dôsledku hernie disku.

Ako prebieha liečba hernie disku v EuroPainClinics

Základom liečby je precízna intervenčná diagnostika bolesti chrbta, ktorá zahŕňa niekoľko typov diagnostických výkonov, ktorými lokalizujeme a identifikujeme príčinu – zdroj vašej bolesti. V prípade potreby stanovujeme v rámci liečebného plánu ďalší terapeutický postup s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení.

Hernia disku – typy výkonov

Diagnostické výkony:

Miniinvazívne výkony:

Endoskopické výkony:

Regeneratívna medicína:

Čítajte viac o liečbe v EuroPainClinics

Intervenčná diagnostika bolesti

Intervenčná diagnostika

Nájdenie hlavného zdroja vašej bolesti chrbta je dôležité pre výber optimálnej metódy na jeho ošetrenie a predpokladom úspešnej liečby.

Celý článok

Intervenčná liečba bolesti

Intervenčná liečba bolesti

Miniinvazívne a endoskopické výkony poskytované na pracoviskách EuroPainClinics pri liečbe bolesti chrbta patria k tým najpokročilejším postupom v rámci odboru intervenčnej liečby bolesti (tzv. intervenčná algeziológia).

Celý článok

Výhody liečby bolesti v EuroPainClinics

Výhody liečby

Zveriť svoju liečbu bolesti chrbta do rúk najlepšieho špecialistu je pre každého pacienta najväčším prianím. Rovnako tak je dôležité aj očakávanie čo najefektívnejšieho výsledku liečby. Využite výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov!

Celý článok

Prevencia bolesti chrbta

Prevencia bolesti chrbta

Mať silný a zdravý chrbát je želaním každého, a preto je na mieste myslieť na to, ako preventívne predchádzať rozvoju ochorenia chrbtice. Významnú úlohu zohráva vlastná aktivita pri udržiavaní životného štýlu alebo pri jeho zmene.

Celý článok

Naši
špecialisti

Vaša liečba je v rukách tímu špičkových špecialistov, ktorí disponujú mnohoročnou klinickou praxou, rozsiahlymi zahraničnými skúsenosťami, a ktorí sú ako jediní na Slovensku držiteľmi medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľované svetovou organizáciou World Institute of Pain.

Prestížna certifikácia FIPP