Ako sa k nám objednať? Využite kedykoľvek E-konzultáciu

540 | 3 min

Pokiaľ vás dlhodobo trápi bolesť chrbta a zaujala vás liečba poskytovaná na našich pracoviskách, môžete sa kedykoľvek ľahko a rýchlo, navyše z pohodlia vášho domova informovať, či môžeme pomôcť aj vám. Prvým krokom k vašej liečbe je bezplatná služba E-konzultácia.

Služba E-konzultácia je zavedená na všetkých pracoviskách EuroPainClinics ako nástroj, prostredníctvom ktorého sa pacient pred samotnou návštevou informuje, či by liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi mohla byť vhodným riešením jeho zdravotných ťažkostí spojenými s bolesťou chrbta. Šetríme tak čas a náklady spojené s cestovaním na pracovisko a zároveň zrýchľujeme stanovenie liečebného plánu.

Na základe E-konzultácie lekár-špecialista vykonáva predbežné lekárske posúdenie poskytnutých informácií a zdravotníckej dokumentácie. Ak je týmto posúdením liečba vyhodnotená ako vhodné riešenie, pacient je pozvaný na vstupné vyšetrenie, kde prebieha komplexná diagnostika bolesti chrbta a stanovenie najvhodnejšieho typu výkonu v rámci celkového liečebného plánu.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že liečba nie je vyhodnotená ako vhodné riešenie, najmä z dôvodu, keď zdravotná indikácia nepatrí do špecializácie EuroPainClinics, alebo existujú kontraindikácie k výkonom či iné aspekty ovplyvňujúce liečbu. Aj v tomto prípade je pacient informovaný e-mailovou správou s odporúčaním konzultácie svojich zdravotných ťažkostí s lekármi iných odborností.

K tomu, ako využiť službu E-konzultácia, vám napomôže informačný leták-sprievodca, ktorý sumarizuje celý priebeh v piatich jednoduchých krokoch:

1. Vyhľadajte webovú stránku, kde službu nájdete: www.ekonzultacia.sk

2. Vyplňte formulár E-konzultácie

3. Nahrajte zdravotnícku dokumentáciu

4. Odošlite kompletne vyplnenú E-konzultáciu

5. Počkajte výsledok vyhodnotenia vašej E-konzultácie

Neváhajte službu využiť a kedykoľvek sa o možnosti liečby informovať. Včasné zahájenie liečby môže zabrániť prechodu do chronického bolestivého stavu a rozvoju trvalých následkov, a naopak môže urýchliť návrat k vašim bežným aktivitám a obľúbeným činnostiam!

www.ekonzultacia.sk