Endoscopic Center & Stim Center – miesta vašej liečby

1209 | 2 min

EuroPainClinics

Na webové stránky www.europainclinics.com zme kvôli jednoduchšej orientácii v ponuke liečby novo zaradili dve samostatné sekcie informujúce o dvoch kľúčových oblastiach špecializácie EuroPainClinics ®  Endoscopic Center a Stim Center.

Endoscopic Center špecializované pracoviská liečby bolesti, ktoré poskytujú širokú škálu endoskopických výkonov pre precíznu diagnostiku a terapiu pacientov s bolesťou chrbta. Naša dlhoročná prax, špičkoví experti a klinická skúsenosť s viac než 2 000 úspešne vykonanými endoskopickými zákrokmi je potvrdením našej odbornosti a profesionálneho a komplexného prístupu pri liečbe našich pacientov. Sekcia Endoscopic Center uvádza prehľad príznakov spojených s najčastejšími príčinami bolesti chrbta, ako sú prelapsy platničiek, pretrvávajúca bolesť po operácii chrbta či bolesť facetových kĺbov, informuje o liečbe bolesti chrbta miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi a predstavuje ich benefity.

Stim Center zastupuje diagnostické centrá EuroPainClinics®, ktoré poskytujú diagnostické vyšetrenia a odborné konzultácie záujemcom o liečbu pomocou neurostimulátoru.

V oboch sekciách je možný priamy vstup do E-konzultácie, prostredníctvom ktorej sa záujemcovia môžu online objednať na vstupné vyšetrenie podľa ich voľby liečby.

Endoscopiccenter_SK

Stimcenter_SK