Endoscopic Center & Stim Center – miesta vašej liečby

Na webové stránky www.europainclinics.com zme kvôli jednoduchšej orientácii v ponuke liečby novo zaradili dve samostatné sekcie informujúce o dvoch kľúčových oblastiach špecializácie EuroPainClinics ®  Endoscopic Center a Stim Center. Endoscopic Center špecializované pracoviská liečby bolesti, ktoré poskytujú širokú škálu endoskopických výkonov pre precíznu diagnostiku a terapiu pacientov s bolesťou chrbta. Naša dlhoročná prax, špičkoví experti a klinická skúsenosť s viac než 2 000 úspešne vykonanými endoskopickými zákrokmi je potvrdením našej odbornosti a profesionálneho a komplexného prístupu pri liečbe našich pacientov. Sekcia Endoscopic Center uvádza prehľad príznakov spojených s najčastejšími príčinami bolesti chrbta, ako sú prelapsy platničiek, pretrvávajúca bolesť po operácii chrbta či bolesť facetových kĺbov, informuje o liečbe bolesti chrbta miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi a predstavuje ich benefity. Stim Center zastupuje diagnostické centrá EuroPainClinics®, ktoré poskytujú diagnostické vyšetrenia a odborné konzultácie záujemcom o liečbu pomocou neurostimulátoru. V oboch sekciách je možný priamy vstup do E-konzultácie, prostredníctvom ktorej sa záujemcovia môžu online objednať na vstupné vyšetrenie podľa ich voľby liečby. Endoscopiccenter_SK Stimcenter_SK  

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia