Vedúci lekári pracovísk EuroPainClinics sú držiteľmi prestížnej certifikácie FIPP, ako jediní na Slovensku a v Česku

Na všetkých pracoviskách Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics poskytujeme pacientom vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom inovatívnych, vedecky podložených a maximálne šetrných výkonov, ktoré v súčasnej svetovej intervenčnej medicíne patria medzi najmodernejšie postupy pri liečbe bolesti. Zárukou a nutným predpokladom precíznej a cielenej liečby je tá najvyšší možná špecializácia expertov na miniinvazívne a endoskopické výkony, ktorá je kl’účovou jedinečnosťou značky EuroPainClinics ako na Slovensku tak aj v Česku a v kontexte obdobných klinických zariadení nemá v súčasnosti obdobu. Každé pracovisko riadi vedúci lekár s prestížnou medzinárodnou lekárskou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), ktorú udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain. Táto certifikácia potvrdzuje profesijné kompetencie lekára v oblasti liečby bolesti s využitím intervenčných techník a garantuje kvalitu poskytovanej liečby na pracoviskách podľa najvyšších medicínskych svetových štandardov. Článok o organizácii World Institut of Pain a certifikácii FIPP  Elitnú skupinu lekárov s certifikáciou FIPP dnes tvorí okolo tisícky odborníkov z celého sveta. K týmto špecialistom patria a vašu liečbu na pracoviskách EuroPainClinics zabezpečujú špičkoví experti s mnohoročnými zahraničnými skúsenosťami MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditel‘ sítě pracovísk EuroPainClinics, ktorý je od roku 2016 menovaný do význačnej funkcie FIPP Examiner, MUDr. Martin Griger, FIPP (Bratislava), MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice) a MUDr. Róbert Tirpák, FIPP (Praha).   MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, medicínsky riaditel‘ siete pracovísk EuroPainClinics MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta, pracovisko EuroPainClinics v Bratislave MUDr. Juraj Mláka, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta, pracovisko EuroPainClinics v Košiciach MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta, pracovisko EuroPainClinics v Prahe  

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia