Vedúci lekári pracovísk EuroPainClinics sú držiteľmi prestížnej certifikácie FIPP, ako jediní na Slovensku a v Česku

1628 | 2 min

EuroPainClinics

Na všetkých pracoviskách Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics poskytujeme pacientom vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom inovatívnych, vedecky podložených a maximálne šetrných výkonov, ktoré v súčasnej svetovej intervenčnej medicíne patria medzi najmodernejšie postupy pri liečbe bolesti.

Zárukou a nutným predpokladom precíznej a cielenej liečby je tá najvyšší možná špecializácia expertov na miniinvazívne a endoskopické výkony, ktorá je kl’účovou jedinečnosťou značky EuroPainClinics ako na Slovensku tak aj v Česku a v kontexte obdobných klinických zariadení nemá v súčasnosti obdobu. Každé pracovisko riadi vedúci lekár s prestížnou medzinárodnou lekárskou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), ktorú udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain. Táto certifikácia potvrdzuje profesijné kompetencie lekára v oblasti liečby bolesti s využitím intervenčných techník a garantuje kvalitu poskytovanej liečby na pracoviskách podľa najvyšších medicínskych svetových štandardov.

Článok o organizácii World Institut of Pain a certifikácii FIPP 

Elitnú skupinu lekárov s certifikáciou FIPP dnes tvorí okolo tisícky odborníkov z celého sveta. K týmto špecialistom patria a vašu liečbu na pracoviskách EuroPainClinics zabezpečujú špičkoví experti s mnohoročnými zahraničnými skúsenosťami MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditel‘ sítě pracovísk EuroPainClinics, ktorý je od roku 2016 menovaný do význačnej funkcie FIPP Examiner, MUDr. Martin Griger, FIPP (Bratislava), MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice) a MUDr. Róbert Tirpák, FIPP (Praha).

 

MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, medicínsky riaditel‘ siete pracovísk EuroPainClinics

MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta, pracovisko EuroPainClinics v Bratislave

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta, pracovisko EuroPainClinics v Košiciach

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta, pracovisko EuroPainClinics v Prahe