Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta

1110 | 1 min

EuroPainClinics

Dovoľujeme si vás informovať o obmedzení prevádzkovej doby na pracoviskách EuroPainClinics počas letných mesiacov.
Z dôvodu čerpania dovoleniek budú pracoviská uzavretá v nasledujúcich termínoch:
Praha – 30.7. – 10.8.
Bratislava 23.7.-17.8.
Bardejov 27.8.-31.8.
Košice 20.8.-31.8.