OBMEDZENIE PREVÁDZKOVEJ DOBY EUROPAINCLINICS POČAS LETA 2019

1102 | 1 min

EuroPainClinics

Dovoľujeme si vás informovať o obmedzenie prevádzkovej doby na pracoviskách EuroPainClinics počas letných mesiacov.

Z dôvodu čerpania dovoleniek budú pracoviská uzavretá v nasledujúcich termínoch:

Bratislava
22.7.–9.8.

Bardejov
22.7.–9.8.

Košice
12.8.–30.8.

Praha
22.7. – 9.8.

Brno
8. 7. – 12. 7.  
29. 7. – 9. 8.