EuroPainClinics Study IV – Rádiofrekvenčná denervácia facetových kĺbov

Štúdia EuroPainClinics®Study IV (EPCS IV) je pripravovaná prospektívna observačná, porovnávacia štúdia, ktorá bude porovnávať zmeny neurologického stavu, bude vyhodnocovať algeziologické stupnice u pacientov, ktorí podstúpia po splnení kritérií intervenčný miniinvazívny výkon rádiofrekvenčná denervácia lumbálnych facetových kĺbov.

Endoskopická rhizotómia – endoskopicky vizualizovaná rádiofrekvenčná denervácia facetových kĺbov s asistovanou RTG navigáciou.

Bolesť facetových kĺbov predstavuje významný podiel zdroja bolesti u pacientov s vertebroalgickým syndrómom. Typickým symptómom je škvrnitá projekcia bolestí v oblasti chrbta a nôh. Príčinou týchto bolestí je iritácia mediálneho ramienka zadnej vetvy nervového koreňa, ktorým je facetový kĺb inervovaný. Verifikácia bolestí spočíva v blokáde mediálneho ramienka lokálnym anestetikom v niekoľkých stavcových etážach. Ak je test pozitívny, pacient je následne indikovaný na rádiofrekvenčnú denerváciu spomínanej nervovej vetvy.

Cieľom štúdie bude zdokumentovanie klinických výsledkov: neurologického stavu pacienta, porovnanie algeziologických stupníc bolesti, spotreby analgetík v časových periódach: pred výkonom, po 6 týždňoch a následne po 6 a 12 mesiacoch po výkone a následná štatistická analýza získaných údajov.

Popis výkonu

Endoskopická rhizotómia (denervácia facetových kĺbov) je výkon, kde pod röntgenovou vizualizáciou C-ramena je zavedený endoskop do oblasti mediálneho ramienka zadnej vetvy miechového nervu. Následne je tkanivo okolo mediálneho ramienka zobrazené endoskopom. S pomocou tejto vizualizácie môžeme rozrezať tkanivo sterilným grasperom a odhaliť štruktúru nervu. Nakoniec je mediálne ramienko eliminované rádiofrekvenčnou sondou pod neustálou endoskopickou vizualizáciou. Zákrok je zakončený odstránením endoskopu a uzavretím otvoru 1-2 stehmi.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia