Novinky v liečbe bolesti zazneli v Bratislave

1270 | 2 min

EuroPainClinics

Aktuálne trendy v intervenčnej liečbe bolesti chrbta predstavili poprední lekárski špecialisti EuroPainClinics® na odbornom seminári 4. októbra v Bratislave.

Cieľom intervenčnej liečby bolesti je odhaliť zdroj bolesti a určiť najefektívnejšiu liečebnú metódu, ktorá ovplyvnením nervových štruktúr vedie k výraznému zníženiu intenzity vnímania bolesti alebo k jej eliminácii. Odborný program seminára ponúkol prítomným hosťom, predovšetkým z radov neurológov, nové pohľady na oblasť intervenčnej liečby bolesti a zoznámil ich s inovatívnymi prístupmi v liečbe bolesti chrbta v troch zaujímavých prednáškach.

Tému precíznej diagnostiky v intervenčnej algeziológii, ktorá je základom úspešnej liečby, rozvinul vo svojej prednáške MUDr. Róbert Rapčan, FIPP. V tomto kontexte bola otvorená živá diskusia, ktorá sa zamerala najmä na otázku, kedy nastáva správny čas odoslať pacienta na intervenčný zákrok. Dr. G. Michael Hess, expert EuroPainClinics®, hovoril o prínosoch spinálnych endoskopických výkonov a ako jeden z najskúsenejších medzinárodných spinálnych chirurgov s viac než 1 500 vykonanými endoskopickými operáciami sa zároveň podelil o skúsenosti zo svojej bohatej klinickej praxe.

Na endoskopický výkon Epiduroskopie, ktorý sa používa na liečbu bolesti v prípade epidurálnej fibrózy v chrbticovom kanáli, vznikajúcej v dôsledku FBSS (failed back surgery syndrom) syndrómu, sa zameral algeziológ a vedúci lekár špecializovanej ambulancie EuroPainClinics® v Bratislave MUDr. Martin Griger.

Misiu a činnosť EuroPainClinics®, odborného garanta partnerských pracovísk v Českej a Slovenskej republike a európskych spolupracujúcich kliník, predstavil hosťom výkonný riaditeľ spoločnosti Mgr. Miroslav Hutka.

Odborný seminár, kreditovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelanie (SACCME), priniesol nielen teoretické poznatky, ale i veľa praktických a užitočných informácií pre využitie v každodennej praxi. Potvrdil zároveň záujem lekárov o oblasť intervenčnej liečby bolesti, ktorú EuroPainClinics® v rámci svojich vzdelávacích aktivít dlhodobo a kontinuálne rozvíja.

seminar-saffron-web