Endoskopická rhizotómia

Endoskopická rhizotómia (endoskopická denervácia facetových kĺbov) je výkon pre pacientov trpiacich chronickou bolesťou dolnej chrbtice spôsobenou zápalom alebo osteoartritídou bedrového kĺbu. Predstavujeme inovatívne riešenie facetovho syndrómu pomocou endoskopickej techniky. 1_Rizotomy Znalosti v oblasti problematiky facetových kĺbov sú absolútne nevyhnutné pre každého, kto sa venuje diagnostike bolestí chrbta na komplexnej úrovni. Na vylúčenie respektíve potvrdenie facetového kĺbu ako generátora bolesti štandardne využívame precízne blokády mediálnych ramienok miešnych nervov pod RTG navigáciou. Podľa doporučených postupov Spine Intervention Society (SIS) je na potvrdenie diagnózy facetovho syndrómu potrebná séria dvoch pozitívnych testovacích blokád, aby sa redukovalo riziko  falošne pozitívnej alebo falošne negatívnej odpovede na testovanie. V prípade pozitívneho výsledku testovania pacientovi doporučujeme rádiofrekvenčnú denerváciu facetových kĺbov, keď špeciálnou elektródou, umiestnenou v tesnej blízkosti nervu, tento nerv tepelne koagulujeme. Konvenčná technika, ktorá sa používa vo svete desiatky rokov má určité obmedzenia, ktoré znižujú efektivitu liečby. RTG navigácia nedovoľuje skontrolovať, či bola elektróda reálne uložená v blízkosti nervu a rovnako nie je možné vizualizovať samotné prerušenie nervu. Keďže sa na našom pracovisku intenzívne venujeme endoskopickým technikám v spinálnom kanály, rozhodli sme sa u časti pacientov využívať naše endoskopické vybavenie aj na prerušenie nervov inervujúcich facetové kĺby. Endoskopická technika nám umožňuje priamo vizualizovať nervovú štruktúru a tiež prerušenie nervu robíme pod priamou zrakovou kontrolou. Využitie možnosti endoskopickej techniky pri denervácii facetov podĺa nášho názoru zvyšuje efektivitu tejto liečebnej metódy, čo sa budeme snažiť dokázať analýzou klinických dát našich pacientov, ktoré starostlivo zbierame podľa protokolu štúdie, schválenej etickou komisiou. Sme si vedomí, že metóda je finančne dosť náročná a taktiež vyžaduje operatéra s rutinnou schopnosťou využívania endoskopických operačných výkonov na spinálnych štruktúrach. Text, foto a video: © EuroPainClinics® Video: výkon Endoskopická rhizotómia 2_Rizotomy 4_Rizotomy 5_Rizotomy 7_Rizotomy

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia