Seminár pre odborníkov usporadúva EuroPainClinics® v Bratislave

995 | 1 min

EuroPainClinics

Odborný seminár EuroPainClinics® na tému „Aktuálne trendy v intervenčnej liečbe bolesti“ sa uskutoční dňa 4. 10. 2016 v bratislavskom hoteli Saffron. V rámci programu vystúpia popredný špecialisti EuroPainClinics® s odbornými prednáškami k problematike intervenčné liečby bolesti MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Dr. G. Michael Hess a MUDr. Martin Griger. Seminár je určený pre odborných lekárov so záujmom o novinky v oblasti intervenčnej algeziológie a je kreditovaný u Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME).

seminar-ba-web