Seminár pre odborníkov usporadúva EuroPainClinics® v Bratislave

Odborný seminár EuroPainClinics® na tému „Aktuálne trendy v intervenčnej liečbe bolesti“ sa uskutoční dňa 4. 10. 2016 v bratislavskom hoteli Saffron. V rámci programu vystúpia popredný špecialisti EuroPainClinics® s odbornými prednáškami k problematike intervenčné liečby bolesti MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Dr. G. Michael Hess a MUDr. Martin Griger. Seminár je určený pre odborných lekárov so záujmom o novinky v oblasti intervenčnej algeziológie a je kreditovaný u Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME). seminar-ba-web

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia