Návštevu v EuroPainClinics postráži sms správa

703 | 3 min

V rámci skvalitňovania prevádzkových služieb pre všestranný komfort našich pacientov sme zriadili novú doplnkovú službu – informačnú SMS správu, ktorá pacienta včas upozorní na nadchádzajúci termín jeho návštevy v EuroPainClinics. 

Správy sú zasielané v dostatočnom časovom predstihu 48 hodín pred návštevou. V prípade, keď sa pacient nemôže dostaviť a želá si preobjednanie termínu, môže obratom kontaktovať pracovisko na telefónne číslo uvedené v SMS správe.

Odoslanie správ je evidované v uzavretej databáze, kde sú zaznamenané odoslané správy, ktoré boli úspešne doručené, aj tie, u ktorých z technického či iného hľadiska nebolo možné doručenie (napr. nesprávne uvedené telefonické číslo alebo iný technický problém na strane príjemcu).

DOTAZNÍK PRED VSTUPNÝM VYŠETRENÍM

SMS správa zároveň obsahuje informáciu o tom, že do e-mailu pacienta bol zaslaný krátky vstupný dotazník. Zdravotný dotazník je určený výhradne pre účely liečby pacienta a slúži na evidenciu úspešnosti liečby. Poskytnuté údaje sú bezpečne uložené v uzavretej databáze a sú k dispozícii len ošetrujúcemu lekárovi. Číselné jednotkové hodnoty môžu byť použité, v anonymnom formáte, pre súhrnné štatistiky EuroPainClinics.

Radi by sme požiadali pacientov o jeho vyplnenie a odoslanie naspäť – jedná sa o potrebné informácie pre lekára. Jeho online odoslanie vopred znamená rovnako významnú úsporu času při vstupnom vyšetrení. 

ČO VZIAŤ NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE

Na vstupné vyšetrenie prineste prosím so sebou nasledujúce podklady:

 • Výmenný lístok/žiadanka od praktického alebo odborného lekára (neurológ, ortopéd, neurochirurg, rehabilitačný lekár)
 • Snímky vyšetrenia MRI chrbtice (čo najnovšie), na CD alebo USB nosiči
 • Zdravotnú správu/správy, ktoré máte k dispozícii (od neurológa, neurochirurga, ortopéda, rehabilitačného lekára apod.)
 • Kartičku poistenca

Pri vstupnom vyšetrení vás lekár požiada o oznámenie informácií o ďalších vašich prípadných zdravotných indikáciách a stavoch, najmä:

 • kardiologické ťažkosti, vrátane voperovaného kardiostimulátora,
 • hypertenzia, hypotenzia,
 • poruchy zrážanlivosti krvi,
 • diabetes,
 • urologické ťažkosti,
 • onkologické ochorenie,
 • tehotenstvo a pod.

DÔLEŽITÉ: Pred prvou návštevou a vstupným vyšetrením na pracovisku EuroPainClinics oznámte, prosím, pri telefonickom kontaktu sestre, či používate lieky na riedenie krvi. Ak áno, je tieto lieky nutné 2 až 7 dní pred vstupným vyšetrením vysadiť. Presný postup vám vysvetlí sestra.

Ako prebieha vstupné vyšetrenie

ZDRAVOTNÍCKU DOKUMENTÁCIU NEPOSIELAJTE CEZ SOCIÁLNE SIETE ANI E-MAILOM

Zdravotnícku dokumentáciu a súbory magnetickej rezonancie zasielajte prosím kompletné a jednorazovo nahraním priamo do E-konzultácienikdy neposielajte zvlášť či dodatočne e-mailom či cez sociálnu sieť Facebook – z dôvodu ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné spárovanie týchto podkladov s uzavretou databázou E-konzultácie. 

Ak budete e-mailovou správou lekárom požiadaní o doloženie zdravotníckej dokumentácie, je pre účel jej odoslania nutné použiť výhradne odkaz / tlačidlo na odoslanie dokumentácie v tejto správe uvedený.