Na aktuálnu tému: Správna technika dezinfekcie rúk

Hygiena rúk, rovnako ako respiračná ochrana tváre patrí v posledných týždňoch k najviac skloňovaným témam prevencie šírenia infekcie Covid-19; týka sa však všetkých vírusových a bakteriálnych prenosov. Ruky sú preukázanou cestou prenosu infekcie, napriek tomu však štatistiky uvádzajú, že nesprávne, nedostatočné či žiadne umývanie rúk sa ľudí dotýka dokonca až v 90% prípadov. Osvojenie a používanie správnej techniky umývanie rúk preto znamená nielen preventívny prínos, ale aj dobrý pocit čistoty a z osobného prispenia k ochrane vlastného zdravia.

Na pracoviskách EuroPainClinics sa v súčasnosti pacienti stretávajú automaticky aj s dezinfekciou rúk, ktorá je pre klinické prostredie nevyhnutná. Dávkovače s dezinfekciou sú umiestnené na vyhradených miestach pracoviska spoločne s návodom, ktorý reflektuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Stretnutie s dezinfekciou rúk predstavuje pre mnohých novú skúsenosť. Zdravotné sestry pracoviska vždy s vysvetlením postupu pomôžu.

Na dezinfekciu rúk na našich pracoviskách používame alkoholové viskózne biocídne (obsahujúce látky k eliminácii škodlivých organizmov) dezinfekčné prípravky s radom vlastností účinným proti baktériám, fungicídom, tuberkulocidům či obaleným vírusom a rotavírusom.

Prípravok sa nanáša na suché ruky v odporúčanom množstve minimálne 3 ml, dôkladne sa rozotrie podľa odporúčaného návodu a po dobu 30 sekúnd sa vtiera do rúk až do úplného vyschnutia. 

So správnou technikou dezinfekcie rúk sa môžete zoznámiť tiež tu!


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia