Na aktuálnu tému: Správna technika dezinfekcie rúk

2134 | 2 min

Hygiena rúk, rovnako ako respiračná ochrana tváre patrí v posledných týždňoch k najviac skloňovaným témam prevencie šírenia infekcie Covid-19; týka sa však všetkých vírusových a bakteriálnych prenosov. Ruky sú preukázanou cestou prenosu infekcie, napriek tomu však štatistiky uvádzajú, že nesprávne, nedostatočné či žiadne umývanie rúk sa ľudí dotýka dokonca až v 90% prípadov. Osvojenie a používanie správnej techniky umývanie rúk preto znamená nielen preventívny prínos, ale aj dobrý pocit čistoty a z osobného prispenia k ochrane vlastného zdravia.

Na pracoviskách EuroPainClinics sa v súčasnosti pacienti stretávajú automaticky aj s dezinfekciou rúk, ktorá je pre klinické prostredie nevyhnutná. Dávkovače s dezinfekciou sú umiestnené na vyhradených miestach pracoviska spoločne s návodom, ktorý reflektuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Stretnutie s dezinfekciou rúk predstavuje pre mnohých novú skúsenosť. Zdravotné sestry pracoviska vždy s vysvetlením postupu pomôžu.

Na dezinfekciu rúk na našich pracoviskách používame alkoholové viskózne biocídne (obsahujúce látky k eliminácii škodlivých organizmov) dezinfekčné prípravky s radom vlastností účinným proti baktériám, fungicídom, tuberkulocidům či obaleným vírusom a rotavírusom.

Prípravok sa nanáša na suché ruky v odporúčanom množstve minimálne 3 ml, dôkladne sa rozotrie podľa odporúčaného návodu a po dobu 30 sekúnd sa vtiera do rúk až do úplného vyschnutia. 

So správnou technikou dezinfekcie rúk sa môžete zoznámiť tiež tu!