Fyzioterapeutické dni Björna Aasu prebehli v Bratislave

V rámci komplexného prístupu pri liečbe bolesti usporiadal EuroPainClinics® v spolupráci s renomovaným švédskym špecialistom tzv. Fyzioterapeutické dni Björna Aasu, ktoré prebehli v dňoch 23. a 24. septembra, tentoraz v priestoroch špecializovaného pracoviska EuroPainClinics® v Bratislave. Diagnostiku pohybového aparátu podstúpilo a fyzioterapeutické odporúčania vrátane ukážok a nácviku rehabilitačných cvikov obdržalo osemnásť pacientov s rôznymi stupňami pohybových ťažkostí. Konzultácie u Björna Aasu svedčí o stále stúpajúcom záujme pacientov a ďalšie fyzioterapeutické dni sú plánované. Bližšie informácie o možnosti vyšetrenia získajú záujemcovia pri návšteve EuroPainClinics®. Aasa BjornBjörn Aasa, MaSci, RPT, je certifikovaný fyzioterapeut so špecializáciou na bolesť pohybového aparátu. V odbore fyzioterapie získal titul Master of Science na univerzite v Umeå. V rámci doktorandského štúdia sa ako člen univerzitného výskumného tímu podieľa na mnohých vedeckých projektoch a klinických štúdiách, napr. na tému rehabilitácie pacientov s nociceptívnou mechanickou bolesťou dolnej časti chrbta, dôležitosti motorickej kontroly a kontroly pohybu pri vyhodnocovaní a rehabilitácii u pacientov s poruchami pohybového aparátu či vzťahom medzi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletálnou bolesťou. V roku 2015 získal cenu „JOSPT 2015 Excellence in Research“ odborného časopisu Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy v kategórii vedeckých ocenení. Dlhodobo sa venuje výučbe manuálnej ortopedickej terapie a porúch pohybového aparátu. V rokoch 2009 až 2015 bol prezidentom švédskej organizácie Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.  

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia