Fyzioterapeutické dni Björna Aasu prebehli v Bratislave

1228 | 2 min

EuroPainClinics

V rámci komplexného prístupu pri liečbe bolesti usporiadal EuroPainClinics® v spolupráci s renomovaným švédskym špecialistom tzv. Fyzioterapeutické dni Björna Aasu, ktoré prebehli v dňoch 23. a 24. septembra, tentoraz v priestoroch špecializovaného pracoviska EuroPainClinics® v Bratislave. Diagnostiku pohybového aparátu podstúpilo a fyzioterapeutické odporúčania vrátane ukážok a nácviku rehabilitačných cvikov obdržalo osemnásť pacientov s rôznymi stupňami pohybových ťažkostí.

Konzultácie u Björna Aasu svedčí o stále stúpajúcom záujme pacientov a ďalšie fyzioterapeutické dni sú plánované. Bližšie informácie o možnosti vyšetrenia získajú záujemcovia pri návšteve EuroPainClinics®.

Aasa BjornBjörn Aasa, MaSci, RPT, je certifikovaný fyzioterapeut so špecializáciou na bolesť pohybového aparátu. V odbore fyzioterapie získal titul Master of Science na univerzite v Umeå. V rámci doktorandského štúdia sa ako člen univerzitného výskumného tímu podieľa na mnohých vedeckých projektoch a klinických štúdiách, napr. na tému rehabilitácie pacientov s nociceptívnou mechanickou bolesťou dolnej časti chrbta, dôležitosti motorickej kontroly a kontroly pohybu pri vyhodnocovaní a rehabilitácii u pacientov s poruchami pohybového aparátu či vzťahom medzi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletálnou bolesťou. V roku 2015 získal cenu „JOSPT 2015 Excellence in Research“ odborného časopisu Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy v kategórii vedeckých ocenení. Dlhodobo sa venuje výučbe manuálnej ortopedickej terapie a porúch pohybového aparátu. V rokoch 2009 až 2015 bol prezidentom švédskej organizácie Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.