MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, vystúpil na vedeckej schôdzi lekárov vo Vranove nad Topľou

28. septembra sa v priestoroch Vranovskej nemocnice, a.s., uskutočnila vedecká pracovná schôdza lekárov. Na pozvanie primárky neurologického oddelenia vranovskej nemocnice MUDr. Lenky Dudášovej Lidíkovej vystúpil v rámci prezentačného bloku MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP. Viac než štyridsať lekárov so špecializáciou neurológie, internej a všeobecnej medicíny si so záujmom vypočulo informácie na tému endoskopických výkonov v intervenčnej algeziológii so zameraním na endoskopické odstránenie hernií platničiek a epiduroskopie a využilo možnosť následnej diskusie k nastolenej problematike. Akreditovanú akciu pre odbornú verejnosť usporiadala Slovenská lekárska spoločnosť spolu so Spolkom lekárov vo Vranove nad Topľou, SRLK Vranov nad Topľou a vranovskou nemocnicou. rozhovor_1  

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia