MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, vystúpil na vedeckej schôdzi lekárov vo Vranove nad Topľou

1224 | 1 min

EuroPainClinics

28. septembra sa v priestoroch Vranovskej nemocnice, a.s., uskutočnila vedecká pracovná schôdza lekárov. Na pozvanie primárky neurologického oddelenia vranovskej nemocnice MUDr. Lenky Dudášovej Lidíkovej vystúpil v rámci prezentačného bloku MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP. Viac než štyridsať lekárov so špecializáciou neurológie, internej a všeobecnej medicíny si so záujmom vypočulo informácie na tému endoskopických výkonov v intervenčnej algeziológii so zameraním na endoskopické odstránenie hernií platničiek a epiduroskopie a využilo možnosť následnej diskusie k nastolenej problematike. Akreditovanú akciu pre odbornú verejnosť usporiadala Slovenská lekárska spoločnosť spolu so Spolkom lekárov vo Vranove nad Topľou, SRLK Vranov nad Topľou a vranovskou nemocnicou.

rozhovor_1