Liečba chronickej koreňovej bolesti chrbta v novom videu

1590 | 2 min

EuroPainClinics

U pacientov s chronickou koreňovou (radikulárnou) bolesťou chrbta sa vykonáva terapeutický výkon epidurálna adheziolýza s pulznou rádiofrekvenciou, tiež s pomocou technologickej novinky – navigovateľného rádiofrekvenčného katétra Epi Navigator Cath Flex. Nové edukačné video približuje priebeh i výhody výkonu.

Zdrojom bolesti chrbta je dorsal root ganglion, resp. miesto vstupu či výstupu koreňového nervu. K postihnutému miechovému nervu sa vodiacou elektródou katétra za miernej teploty (približne 42°C) privádza elektrický prúd. Pôsobením elektromagnetického poľa a aplikáciou rádiofrekvenčných pulzov dochádza následne k prerušeniu vnímania bolestivých podnetov. Katéter sa zavádza cez hiatus sacralis, prirodzený anatomický otvor v krížovej kosti. Zákrok pulznej rádiofrekvencie sa vykonáva ambulantne, dĺžka trvania výkonu je cca 30 minút. Celý výkon prebieha pod permanentnou kontrolou röntgenu. Vďaka svojím technologickým vlastnostiam katéter Epi Navigator umožňuje liečbu bolesti pulznou rádiofrekvenciou a aplikáciou liečiva infúznym systémom k miestu-zdroja bolesti. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, v tomto kontexte uvádza: „Výhodou Epi Navigatora je, že ako jednorazovú neuromodulačnú liečbu vo forme pulznej radiofrekvencie je možné ho použiť pri ošetrení niekoľko štruktúr súčasne v rôznych úrovniach. V podstate je tak možné aj multilevelové aj obojstranné ošetrenie nervových štruktúr v jednom sedení, čo je pre pacienta často výhodné.“ Výsledky liečby pulznou rádiofrekvenciou majú dlhodobý charakter, v prípade potreby je možné výkon opakovať či pristúpiť k ďalšej metóde trvalejšieho rázu.

Nové video o výkone Epidurálna adheziolýza s pulznou rádiofrekvenciou si pozrite na našom Youtube kanáli!

epinavigator-sk