Endoskopické ošetrenie herniácie medzistavcové platničky

1489 | 4 min

EuroPainClinics

ENDOSKOPICKÉ OŠETŘENÍ VÝHŘEZU MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY
Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější chronické bolesti, které z hlediska diagnostiky představují multietiologický problém. Jejich nejčastější příčinou je narušení anatomických struktur páteře, stejně jako funkční změny, u nichž je dominantním symptomem bolest. Herniace meziobratlové ploténky, jejíž prevalence ve vyspělých zemích činí 1-3 %, je nejčastějším důvodem vedoucím k operaci páteře.
Nejčastějšími symptomy výhřezu meziobratlové ploténky je bolest zad spojená s jednostranným vyzařováním bolesti do dolní končetiny korespondující s pozitivním MRI nálezem na lumbosakrální páteři (herniace disku, protruze disku, volný sekvestr). Moderními možnostmi chirurgické léčby jsou mikrochirurgie (operace za pomoci mikroskopu, interlaminární přístup, tj. mezi plochami obratle) a endoskopie (za pomoci endoskopu. Endoskopické odstranění výhřezu meziobratlové ploténky (endoskopická diskektomie) je alternativou k otevřenému operačnímu výkonu – hemilaminektomii lumbální páteře. Použít lze přístup transforaminální (tj. přes otvor obratle) nebo intralaminární (tj. mezi plochami obratle). Tento operační zákrok je možno vzhledem k anatomickým poměrům využít v rozsahu celé lumbální páteře L1-L5 a na rozhraní lumbosakrální páteře L5-S1. Operace se vykonává jen přes 1 cm široký pracovní kanál při minimálním traumatu okolní tkáně.
Mikrochirurgie využívá přístup otevřený malým kožním řezem ve středové linii bederní páteře. Zádové svaly se „odsunou“ a následně se otevře nebo odstraní žlutý vaz. Pod mikroskopem se poté výhřez ploténky opatrně odstraní malými kleštěmi. Endoskopický zákrok otevřený přístup nevyžaduje. Kožním řezem o velikosti 1 cm se zavede endoskop vybavený světelným zdrojem, vyplachováním a pracovním kanálem. HD kamerový systém přenáší obraz na monitor a umožňuje operatérovi pracovat s podporou videa, podobně jako při artroskopii kolena.
Velmi výraznou výhodou transforaminálního (ze strany vedeného) endoskopického výkonu je možnost jeho provedení bez celkové anestezie. Této možnosti, takzvané analgosedaci, dává přednost většina pacientů, protože při ní mohou samostatně dýchat; vnímají, ale samotný výkon si nevybavují. Tento druh anestezie znamená též rychlejší pooperační zotavení a s ním spojenou i rychlejší opětovnou pohyblivost.
Díky transforaminálnímu přístupu k hernii se lze úplně vyhnout narušení míšních obalů, což je pravděpodobně klíčový faktor v prevenci vzniku epidurální fibrózy, resp. představuje absolutně minimalizované riziko tvorby pooperační jizvovité tkáně. Dr. G. Michael Hess, mezinárodní ortopedický chirurg a specialista na endoskopické výkony na páteři, v této souvislosti uvádí: „Ve skupině mých pacientů, kteří za více než 10 let podstoupili přes 1 500 operací, se vyskytli pouze dva pacienti s příznaky tvorby jizev v místě přístupu do páteřního kanálu. U obou došlo k významnému zlepšení po injekcích steroidů do páteřního kanálu.“
Z hlediska provedení endoskopického zákroku je možné konstatovat, že každý výhřez bederní meziobratlové ploténky je vhodný pro použití endoskopického přístupu. Výše popsanou transforaminální a interlaminární endoskopickou metodou lze úspěšně operovat okolo 90 % všech výhřezů plotének vyžadujících operaci. Přechod na otevřený chirurgický výkon v průběhu operace nebyl dosud nikdy nutný. Podíl opakovaných výhřezů meziobratlové ploténky (nový výhřez ve stejné úrovni) se při endoskopické, respektive mikrochirurgické metodě pohybuje mezi 5–10 %.
Pod záštitou EuroPainClinics® aktuálně probíhá na pracovištích klinická studie zaměřená na výzkum metody Endoskopické diskektomie EuroPainClinics® Study V. Studie byla schválena etickou komisí a je zaregistrována v mezinárodní databázi www.clinicaltrials.gov pod unikátním identifikátorem PRS: NCT01541163.

Text: ©EuroPainClinics®