Licencia na používanie dotazníkov EQ-5D-5L pre klinický výskum EuroPainClinics®

Pracoviská EuroPainClinics®, na ktorých prebieha klinický výskum endoskopického výkonu epiduroskopie (štúdia EPCS II), používajú od januára 2017 nový špeciálny 5-stupňový dotazník mapujúci zdravotný stav pacientov, resp. účastníkov štúdie. Klinický výskum EuroPainClinics® získal exkluzívnu licenciu na aplikáciu zdravotného dotazníka v praxi od renomovanej holandskej spoločnosti EuroQool Association Group, ktorá zastrešuje sieť viac než 75 výskumných centier po celom svete. Zdravotný dotazník EQ-5D-5L je štandardizovaným nástrojom slúžiacim ako meradlo zdravotného stavu pacienta v piatich dimenziách na piatich úrovniach vnímania závažnosti zdravotných problémov od bezproblémového po extrémny stupeň. Pacienti hodnotia svoj zdravotný stav priamo v deň vyplňovania dotazníka na základe celkovo piatich parametrov (pohyblivosť, samoobsluha, vlastný stav pri výkone obvyklých činností ako práca, štúdium, koníčky, ďalej bolesť/ťažkosti a stav úzkosti či depresií) a aktuálny zdravotný stav, resp. ako sa práve cítia po zdravotnej stránke, zaznamenávajú na stupnici v škále od 0 až 100. Cieľom dotazníka je objektívne zhodnotenie daných parametrov pre výskum kvality života pacientov v rôznych populáciách. Výsledky výskumu môžu slúžiť na odhad dopadu zdravotníckych intervencií na kvalitu života pacienta v mnohých aspektoch, napr. v kontexte ekonomických zhodnotení. EQ5D   EQ-5D

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia