Dr. Lars Walén, vedúci lekár EuroPainClinics® Sverige

1238 | 2 min

EuroPainClinics

Vedúcim lekárom klinického pracoviska EuroPainClinics® Sverige vo Švédsku je špičkový špecialista na liečbu bolesti Dr. Lars Walén.

Dr. Lars Walén je certifikovaným anestéziológom a intenzivistom a špecialistom na liečbu bolesti pre Švédsko, Nórsko a Veľkú Britániu. Ako držiteľ magisterského titulu v odbore ultrazvukom navigovanej regionálnej anestézie a liečby bolesti patrí ku skupine popredných expertov v oblasti liečby bolesti pomocou intervenčných techník pod röntgenovou a ultrazvukovou kontrolou. Špecializuje sa na oblasť intervenčnej liečby bolesti so zameraním na liečebné techniky miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Je jedným z popredných expertov EuroPainClinics®, ktorého rozsiahle profesijné skúsenosti predstavujú pre znalostnú platformu EuroPainClinics® cenné podnety, a to najmä pri zavádzaní systémov optimálnych operačných postupov. Pôsobí zároveň ako medzinárodný konzultant interdisciplinárnych lekárskych tímov v komplikovaných prípadoch spojených s chronickou bolesťou chrbta.

Klinická prax Dr. Waléna zahŕňa mnohoročné pôsobenie v nemocniciach Norrlands University Hospital v Umeå a Sunderby Hospital v Luleå a v mnohých ďalších zdravotníckych centrách, napr. v Dánsku, Veľkej Británii a v Spojených štátoch. V rokoch 2008 až 2009 pôsobil v Shepton Mallet NHS Treatment Centre v Shepton Mallet voVeľkej Británii, kde sa zaoberal najmä anestéziou pri chirurgických úplných výmenách kolenných a bedrových kĺbov, ďalej ortopedickou chirurgiou, chirurgiou chrbtice a všeobecnou chirurgiou. Kontinuálne so svojou lekárskou profesiou sa Dr. Walén venuje výskumu a vzdelávacím aktivitám. Je členom rady medzinárodných lekárskych spoločností, napr. Swedish Association of Anaesthesia and Intensive Care (SFAI), Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) či European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA).

LW

Dr. Lars Walén spolu s Expertmi EuroPainClinics®
– (zĺava) dr. A. Hammond, dr. M. Hess a MUDr. R. Rapčan