Epiduroskopia: liečba bolesti chrbta spôsobené epidurálnou fibrózou

2375 | 3 min

EuroPainClinics

Výkon epiduroskopie sa najčastejšie robí u pacientov s pretrvávajúcou či novovzniknutou bolesťou chrbta po operáciách chrbtice v dôsledku zlyhania chirurgického zákroku na chrbtici,  tzv. failed back surgery syndrom (FBSS syndróm).

01Zdrojom bolesti chrbta môže byť epidurálna fibróza (zmnoženie väziva) v miechovom kanáli, ktorá dráždi miechový koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Štatisticky sa prejavuje až u tretiny pacientov po operáciách. Bolesť sa prejavuje najčastejšie v oblasti dolnej časti bedrovej chrbtice, v dolných končatinách, prípadne na oboch miestach súčasne, pričom miesto a spôsob šírenia bolesti je v závislosti od miesta postihnutia v chrbtici veľmi variabilný. Zo snímok počítačovej tomografie alebo magnetickej rezonancie nie je možné celkom jednoznačne prítomnosť fibrózy určiť.

02Chrbticový kanál sa skladá z pevného kosteného obalu, ktorý tvoria stavce. Medzi väzivovým obalom a obalmi miechy sa nachádza epidurálny priestor. Pod miechovými obalmi je bariéra tvorená mozgovomiechovou tekutinou, ktorá obaľuje a chráni miechu. Patologické fibrózne tkanivo sa vytvára v epidurálnom priestore, najčastejšie v prednej časti chrbticového kanála. V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu sa prirodzeným anatomickým otvorom v krížovej kosti (hiatus sacralis) zavádza špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavedie veľmi tenký endoskop, ktorý je napojený na kameru, a laserové vlákno. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je následne fibrózne tkanivo odstraňované laserom alebo tepelnou rádiofrekvenciou. Pre precízne zobrazenie je miechový kanál preplachovaný fyziologickým roztokom.

Epiduroskopia je veľmi komplexný výkon, ktorý podáva významnú diagnostickú informáciu o miechovom kanáli. Dôkladné zobrazenie epidurálneho priestoru kamerou umožňuje ľahko a presne odhaliť postihnuté nervové korene, identifikovať zápaly, zrasty či iné abnormality. Vďaka priamej vizualizácii je tak zároveň možné ihneď terapeuticky riešiť iné patologické procesy v miechovom kanáli.

Epiduroskopia ako miniinvazívny výkon prináša, v porovnaní s konvenčnou chirurgiou, podľa ISMISS1 pacientovi veľa výhod, najmä nižšie riziko poškodenia nervov, menšiu tvorbu epidurálnej fibrózy, nižší výskyt infekcií, menší chirurgický rez a chirurgickú traumu. Výhodou je v neposlednom rade aj rýchlejšia rekonvalescencia a rýchlejší návrat do aktívneho života. Výkon sa robí v režime jednodennej chirurgie, t. j. pacient sa po zákroku a odporúčanom čase odpočinku navracia v ten istý deň do svojho domova. Dĺžka zákroku sa pohybuje od 20 do 60 minút, pričom pacient je v priebehu zákroku pri vedomí, v lokálnej či ľahkej anestézii.

Animačné video o priebehu epiduroskopie si pozrite na našom Youtuba kanálu tu!

1ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery‟ schválenej výborom ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com