EPC Pro Health Team Foundation podporuje Národný onkologický ústav v Bratislave

Športové záujmové združenie EPC Pro Health Team sa v tomto roku mimo rad svojich všestranných športových aktivít rozhodlo pre realizáciu dobré veci, ktorou je rozsiahla podpora paliatívneho oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave na čele s primárkou MUDr. Andreou Škripekovou.

Uďalosť prebieha formou celoročného športového projektu zloženého zo série veľkých a malých športových výziev. Cieľom je finančná podpora oddelenia paliatívnej medicíny pre zakúpenie sonografu a vybudovanie servisu špeciálnych techník v riešení komplikovanej nádorovej bolesti. Na účely vyhlásenej zbierky je vytvorený transparentný účet.

Aktuálne novinky z priebehu projektu sledujte na FB tu

Pripojiť sa k dobrej veci môžete tiež vy! Ďakujeme! 


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia