EPC Pro Health Team Foundation podporuje Národný onkologický ústav v Bratislave

519 | 1 min

Športové záujmové združenie EPC Pro Health Team sa v tomto roku mimo rad svojich všestranných športových aktivít rozhodlo pre realizáciu dobré veci, ktorou je rozsiahla podpora paliatívneho oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave na čele s primárkou MUDr. Andreou Škripekovou.

Uďalosť prebieha formou celoročného športového projektu zloženého zo série veľkých a malých športových výziev. Cieľom je finančná podpora oddelenia paliatívnej medicíny pre zakúpenie sonografu a vybudovanie servisu špeciálnych techník v riešení komplikovanej nádorovej bolesti. Na účely vyhlásenej zbierky je vytvorený transparentný účet.

Aktuálne novinky z priebehu projektu sledujte na FB tu

Pripojiť sa k dobrej veci môžete tiež vy! Ďakujeme!