Endoskopické výkony

Veľká časť miniinvazívnych výkonov, ktoré pri liečbe bolesti chrbta na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme, náleží do kategórie endoskopických výkonov. Ide o unikátne perkutánne (alebocezkožu vedené) výkony s viacerými klinickými prínosmi. Tieto výkony prebiehajú pod kontrolou röntgenu a videonavigácie špeciálnou endoskopickou kamerou.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia