Informácie o pracoviskách

Vážení pacienti,

radi by sme upozornili, že ordinačná doba na pracovisku môže byť s ohľadom na niektoré odůvodnitelné prípady (napr. doba zmluvne stanovená s poisťovňami, dovolenka, choroba lekára, technické dôvody, operačné dni, sanitárny deň i.) individuálna.

Informácie o aktuálnej ordinačnej dobe vám radi oznámime na telefónných číslach našich pracovisk:

Telefonické čísla sú funkčné iba v čase ordinačných hodín. Mimo túto dobu sa nedá na telefonický kontakt dovolať.

Radi by sme zároveň upozornili, že v priebehu ordinačných hodín môže prebiehať na našom pracovisku náročnejší zdravotný výkon, počas ktorého nie je možné prijímať telefonické hovory. Ak sa vám v určitom časovom rozmedzí nedarí nadviazať telefonický kontakt, môže ísť práve o takúto situáciu.

V takom prípade vás prosíme o opätovné zavolanie, radi sa vám budeme venovať.

Ďakujeme vopred za pochopenie a vašu trpezlivosť.

Informácia pre zahraničných pacientov

Dovoľujeme si informovať, že na našom pracovisku prebieha komunikácia výhradne v slovenskom jazyku a ošetrujeme iba pacientov so slovenským zdravotným poistením. V prípade, že nie ste slovensky hovoriaci pacient alebo nemáte zdravotné poistenie v SR, obráťte sa, prosím, na iné pracovisko.

Ďakujeme za pochopenie.

Notice for patients

Please be advised that in our facility we communicate solely in Slovak language and we only treat patients with the Slovak health insurance. If you are not a Slovak speaking patient or do not have health insurance in the Slovak Republic, please contact another facility.

Thank you for understanding.

Hinweis für patienten

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Kommunikation in unserer Praxis nur auf Slowakisch erfolgt und dass wir nur Patienten slowakischer Krankenkassen behandeln. Falls Sie kein Slowakisch sprechen, oder falls Sie nicht bei einer slowakischen Krankenkasse sind, wenden Sie sich bitte an eine andere Praxis.

Danke für Ihr Verständnis.

Вниманию пациентов

Позвольте сообщить, что в нашем медицинском учреждении общение происходит исключительно на словацком языках, и мы лечим только пациентов с словацким медицинским страхованием. В том случае если вы не являетесь пациентом, говорящим на словацком языке или у вас нет медицинской страховки в Словацкой Республике, пожалуйста, обратитесь в другое медицинское учреждение.

Спасибо за ваше понимание.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia