První ročník České neurologické akademie

Chtěli bychom vás informovat o konání 1. ročníku České neurologické akademie (ČNA), které se uskuteční v termínu 24. a 25. září 2015 v Hotelu Pyramida v Praze. Cílem ČNA je podporovat kontinuální vzdělávání v neurologii a přinášet široké obci neurologů aktuální informace z oboru. Témata ČNA budou postupně pokrývat hlavní oblasti neurologie přehledovými prezentacemi předních domácích odborníků, kazuistickými ukázkami a aktuálními informacemi o novinkách v neurologické diagnostice a léčbě. Podrobnosti o akci a pozvánka Screenshot_1

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia
Dovoľujeme si vás informovať o dočasnom obmedzení prevádzky na našich pracoviskách počas leta: Bratislava 08.08. - 12.08., Košice 01.07., 06.07. - 08.07., 18.07., 22.08. - 31.08., Bardejov 25.07. - 12.08. »