EuroPainClinics otvorilo novú kliniku v Bratislave!

17. 2. 2015

EuroPainClinics rozšírilo svoje pôsobisko aj do hlavného mesta Slovenska. Klinika v Bratislave se sústreďuje na modernú diagnostiku a liečbu syndrómov bolesti, so zameraním na odstránenie bolestí chrbtice. Podobne ako v Bardejove, pracovisko v Bratislave úzko nadväzuje na fyziorehabilitačné, neurologické a neurochirurgické pracoviská na Slovensku a funguje pod hlavičkou EuroPainClinics.

Podrobnosti o klinike: http://www.europainclinics.sk/sk/kontakty/bratislava/

Screenshot_2