EuroPainClinics otvorilo novú kliniku v Bratislave!

EuroPainClinics rozšírilo svoje pôsobisko aj do hlavného mesta Slovenska. Klinika v Bratislave se sústreďuje na modernú diagnostiku a liečbu syndrómov bolesti, so zameraním na odstránenie bolestí chrbtice. Podobne ako v Bardejove, pracovisko v Bratislave úzko nadväzuje na fyziorehabilitačné, neurologické a neurochirurgické pracoviská na Slovensku a funguje pod hlavičkou EuroPainClinics. Podrobnosti o klinike: https://www.europainclinics.sk/sk/kontakty/bratislava/ Screenshot_2

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia