Predstavenie EuroPainClinics Brno lekárom a zdravotníkom na Poliklinike Starý Lískovec v Brne

1212 | 3 min

EuroPainClinics

Novootvorené pracovisko EuroPainClinics Brno má od tohtoročného februára svoje sídlo na Poliklinike Starý Lískovec v rovnomennej mestskej časti Brna. Unikátne metódy liečby, ktoré pracovisko poskytuje, vrátane ďalšieho portfólia služieb boli dňa 5. marca predstavené v rámci tradičného spoločného stretnutia zástupcov ostatných ambulancií, ordinácií, laboratórií a iných zariadení, ktoré sú na poliklinike v prevádzke.

Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére v konferenčnej sále polikliniky za účasti vyše dvadsiatich lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí využili príležitosť sa s brnianskym pracoviskom a jeho tímom zoznámiť. Stretnutie otvorila a EuroPainClinics Brno na „pôde“ nového pôsobiska oficiálne privítala vedúca prevádzky Polikliniky Starý Lískovec Soňa Veselovská.

Potom sa ujal slova MUDr. Michal Matias, vedúci lekár EuroPainClinics Brno, ktorý vo svojej prednáške porozprával komplexne o špecializácii pracoviska a liečbe miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi. Zdôraznil, pre aký typ pacientov je liečba vhodná a aké sú jej benefity z medicínskeho hľadiska. Spomenul ďalej pôsobnosť EuroPainClinics ako diagnostického centra na indikáciu na neuromodulačnú liečbu pri ťažkej chronickej bolesti. Na záver predstavil online službu E-konzultácia, ktorá funguje ako systém na získanie informácií o možnosti liečby a objednanie pacientov.

Prednáška a podané informácie vyvolali medzi prítomnými živý ohlas, o čom svedčilo pri diskusii množstvo otázok nielen lekárskeho, ale aj praktického charakteru, vrátane otázky úhrady starostlivosti zdravotnou poisťovňou. Na záver stretnutia využili takmer všetci prítomní hostia pozvanie na prehliadku pracoviska EuroPainClinics, kde sa objavilo množstvo ďalších otázok.

Pracovisku EuroPainClinics Brno, ktoré je aktuálne v prevádzke tri dni v týždni (pondelok, utorok, streda), prajeme úspešnú prevádzku a veľa spokojných pacientov. Pripomíname, že zdravotná starostlivosť je tu plne hradená VšZP, pričom sa v súčasnosti vedie aktívna komunikácia vo veci nadviazania zmluvných vzťahov s poisťovňami, ktoré už platia na pražskom pracovisku. Česká priemyselná zdravotná poisťovňa (205) v súčasnosti o spoluprácu s pracoviskom EuroPainClinics v Brne a Prahe nemá záujem.