Pomôžme uľaviť onkologicky chorým pacientom od bolesti!

517 | 2 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, vystúpil s odbornou prednáškou na tému využitie inovatívnych intervenčných techník v liečbe rezistentnej onkologickej bolesti na 5. konferencii Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny, ktorá sa uskutočnila 5. novembra v Bratislave. MUDr. Rapčan bol zároveň spolupredsedajúcim algeziologického bloku odborného programu konferencie.

MUDr. Róbert Rapčan prednášal o intervenčných technikách v liečbe bolesti

Konferencia prebehla pod záštitou Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny a Inštitútu pre vzdelávanie v paliatívnej medicíne. Odbornými garantmi boli MUDr. Andrea Škripeková, PhD., primárka Oddelenia paliatívnej medicíny Národného onkologického ústavu v Bratislave, a MUDr. Kristína Križanová, priekopníčka paliatívnej starostlivosti na Slovensku a hlavná odborníčka na paliatívnu medicínu na Ministerstve zdravotníctva SR.

Významným podporovateľom Národného onkologického ústavu paliatívnej medicíny sa v tomto roku stalo záujmové združenie EPC Pro Health Team, ktoré vyvíja množstvo aktivít s cieľom získania prostriedkov prostredníctvom verejnej zbierky vyhlásenej EPC Pro Health Team Foundation na obstaranie prístrojového vybavenia (sonograf) a vybudovanie servisu intervenčných techník pri riešení komplikované onkologické bolesti. Za túto spoločensky zodpovednú a veľmi prínosnú aktivitu patrí všetkým organizátorom poďakovanie.

Aktuálne novinky z priebehu projektu:: https://www.facebook.com/EPC-Pro-Health-Team-Foundation-104628891413975/.

Podporiť dobrú vec môžete kedykoľvek aj vy! Ďakujeme.