Experti EuroPainClinics vystúpili na vedeckej schôdzi lekárov v Kežmarku

1138 | 3 min

EuroPainClinics

Prvou z odborných vzdelávacích aktivít EuroPainclinics v tomto roku sa stala aktívna účasť našich lekárov na pracovnej vedeckej schôdzi lekárov v Kežmarku. Viac ako tridsiatka lekárov špecializácií neurológia, všeobecné lekárstvo, ortopédia a interná medicína si so záujmom vypočula odborné prednášky a skúsenosti z našej klinickej praxe pri liečbe bolesti bedrovej chrbtice a kolenného kĺbu v štádiu pokročilej gonoartrózy.

Úvodu do problematiky sa ujal MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, ktorý v prednáške „Precíznosť v diagnostike a terapii bolesti chrbta“ podrobne opísal kľúčové aspekty detailnej diagnostiky rozhodujúcej pre určenie zdroja bolesti a stanovenie liečebnej terapie. Rádiofrekvenčnú liečbu chronickej bolesti kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze predstavil MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár pracoviská EuroPainClinics v Prahe, v odbornom oznámení „Analgetický účinok rádiofrekvenčnej denervácie kolenných nervovej u pacientov s bolestivou gonartrózou“. Táto terapia je vhodnou metódou liečby pre pacientov, ktorým doterajší liečba nepriniesla úľavu, čakajú na operáciu náhrady kolenného kĺbu, nemôžu absolvovať operáciu z dôvodu kontraindikácie alebo ju odmietajú z vlastného rozhodnutia. Oblasť miniinvazívnych endoskopických výkonov na chrbtici v súvislosti s liečbou radikulárnej (koreňovej) bolesti detailne zhrnul MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, v prednáške „Lumbálna endoskopická diskektómia„.

Všetky tri oznámenia sa stretla u účastníkov vedecké schôdze s živým ohlasom, o čom svedčila aj celá séria otázok položená v následnej diskusii. Prítomných lekárov zaujala predovšetkým precízna diagnostika a celkový servis pre pacientov, ktoré sú na pracoviskách EuroPainClinics poskytované podľa definovaných klinických štandardov v rámci komplexného prístupu pri liečbe. Naši lekári zároveň obdržali pozvanie k ďalšej aktívnej účasti na festivale kazuistík Oravského fora všeobecných lekárov a sestier, ktoré sa uskutoční začiatkom mája.

Odbornú akciu, ktorá bola zaradená do kreditovaného systému kontinuálneho vzdelávania lekárov, usporiadali organizácie Spolok lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, Subregionálna lekárska komora Poprad a Slovenská lekárska spoločnosť.

IMG_3551

IMG_3547