Epiduroskopia – liečba bolesti chrbta spôsobená vazivovými zrasty

Špičkový minimálne invazívny endoskopický výkon je vykonávaný najčastejšie u pacientov s pretrvávajúcou či novovzniknutou bolesťou chrbta po operáciách chrbtice (tzv. FBSS syndróm, failed back surgery syndrom). Zdrojom bolesti je najčastejšie epidurálna fibróza (vazivové zrasty) v miešnom kanáli, ktorá dráždi miešny koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Metóda je efektívnou liečbou u pacientov, ktorým konzervatívna terapia bolesti neprináša výsledky alebo už nechcú bolesť ďalej znášať. Aký je spôsob vykonania zákroku? V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu je prirodzeným otvorom do krížovej kosti (hiatus sacralis) zavedená špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavádza endoskop a laserové vlákno. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je laserom alebo tepelnou rádio ekvenciou odstraňované fibrózne tkanivo. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónikový katéter, ktorý umožní jeho rozšírenie a sprehľadnenie. Dĺžka výkonu sa pohybuje od 20 do 60 minút. Pacient je v priebehu zákroku v lokálnej anestézii. Bližšie informácie o zákroku takisto i jeho vizualizáciu pozrite v novom videu na našom Youtube tu epiduroskopie-video-sk-web

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia