1489 | 1 min

Vážení klienti, v nadchádzajúcom predvianočnom čase si vás dovoľujeme upozorniť na obmedzenie prevádzkovej doby na pracoviskách EuroPainClinics z dôvodu dovoleniek počas vianočných sviatkov 2020 a začiatkom januára 2021. V tejto súvislosti by sme taktiež zároveň radi upozornili, že počas tejto...

Celý článok