Špecialisti zo Švédska a z EuroPainClinics® na seminári športovej medicíny

1240 | 4 min

EuroPainClinics

Na účasť na seminári športovej medicíny, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. a 8. apríla v Košiciach, prijali v rámci spolupráce s EuroPainClinics® pozvanie význační švédski špecialisti – ortopedický chirurg a profesor telovýchovného lekárstva prof. Dr. Håkan Alfredson, PhD, a špičkoví fyzioterapeutickí špecialisti Ulrika Aasa, PhD, RTP, a Björn Aasa, MaSci, RPT. Za EuroPainClinics® vystúpil MUDr. Robert Rapčan, FIPP.

Na odbornom seminári, ktorý organizovala košická Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, sa zúčastnila viac než stovka účastníkov z radov telovýchovných lekárov, rehabilitačných lekárov, ortopédov, internistov a ďalších špecializácií. Prof. Alfredson vystúpil na seminári s prednáškou „Ultrasound and Doppler-guided new minimally invasive procedures for Achilles and patellar tendinopathy“, v ktorej predstavil nové miniinvazívne postupy pri liečbe Achillovej päty a jabĺčka. Ulrika Aasa sa v prednáške „Movement system analysis in sport medicine“ zaoberala analýzou pohybového systému v športovej medicíne. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, predstavil v prednáške „Endoscopic surgery of the intervertebral disc in the lumbar space“ pokročilé riešenia endoskopického odstránenia hernií disku.

V priebehu seminára mali zároveň zástupcovia EuroPainClinics® jedinečnú príležitosť na prezentáciu odbornej činnosti spoločnosti vrátane predstavenia liečebných metód, partnerských pracovísk, vzdelávacích a výskumných aktivít, ako aj na výmenu poznatkov a skúseností s lekárskymi odborníkmi z celého Slovenska, Českej republiky i zo zahraničia.

Robo_Košice

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director  EuroPainClinics®

mmik photography | www.mmik.sk

prof. Dr. Håkan Alfredson, PhD

mmik photography | www.mmik.sk

Ulrika Aasa, PhD, RPT

(Foto: archív Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromá nemocnica)


Švédskych špecialistov predstavujeme v nasledujúcich medailónikoch.

Hakan AlfredsonProfesor Dr. Håkan Alfredson, PhD, je renomovaný medzinárodný ortopedický chirurg a profesor telovýchovného lekárstva, ktorý sa viac než 30 rokov venuje liečbe pacientov so zraneniami a úrazmi spôsobenými pri športe a cvičení, a to vrátane vrcholových športovcov. Je jedným z popredných svetových konzultantov so špecializáciou na liečbu chronickej bolesti šliach. V tejto oblasti vykonával v spolupráci s univerzitou v Umeå niekoľkoročný výskum, ktorý priniesol významné výsledky v rozvoji nových liečebných metód, predovšetkým pri chronickej bolesti Achillovej šľachy a jabĺčka (patella) a ďalších šliach. Odbornú špecializáciu v odbore ultrazvukovej technológie získal prof. Alfredson na klinike Mayo Clinic v USA. Ako hlavný rečník sa zúčastňuje na mnohých medzinárodných odborných konferenciách a seminároch a venuje sa intenzívnej publikačnej činnosti, ktorá zahŕňa okolo 150 odborných prác. Pôsobil ako lekár švédskeho národného hokejového juniorského tímu a lekár profesionálneho hokejového tímu Färjestad BK.


Ulrika Aasa

Ulrika Aasa, PhD, RPT, je docentkou Katedry komunitnej medicíny a rehabilitácie na univerzite v Umeå, kde prednáša odbor fyzioterapia. Vedie kurzy diagnostiky a hodnotenia poškodenia a porúch pohybového ústrojenstva, zaoberá sa pohybovými modelmi a svalovou nerovnováhou a venuje sa najmä rehabilitácii pacientov s nociceptívnou bolesťou. Je autorkou viac ako 20 výskumných prác. V roku 2015 získala za svoju výskumnú činnosť cenu „JOSPT 2015 Excellence in Research“ odborného časopisu Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy v kategórii vedeckých ocenení.


Aasa BjornBjörn Aasa, MaSci, RPT, je certifikovaný fyzioterapeut so špecializáciou na bolesť pohybového aparátu. V odbore fyzioterapie získal titul Master of Science na univerzite v Umeå. V rámci doktorandského štúdia sa ako člen univerzitného výskumného tímu podieľa na mnohých vedeckých projektoch a klinických štúdiách, napr. na tému rehabilitácie pacientov s nociceptívnou mechanickou bolesťou dolnej časti chrbta, dôležitosti motorickej kontroly a kontroly pohybu pri vyhodnocovaní a rehabilitácii u pacientov s poruchami pohybového aparátu či vzťahom medzi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletálnou bolesťou. V roku 2015 získal cenu „JOSPT 2015 Excellence in Research“ odborného časopisu Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy v kategórii vedeckých ocenení. Dlhodobo sa venuje výučbe manuálnej ortopedickej terapie a porúch pohybového aparátu. V rokoch 2009 až 2015 bol prezidentom švédskej organizácie Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.