Odborný zahraničný časopis zverejnil článok lekárov EuroPainClinics®

1183 | 2 min

EuroPainClinics

V rámci publikačných a vzdelávacích aktivít, ktoré v EuroPainClinics® dlhodobo rozvíjame a realizujeme, predstavujeme publikačný úspech našich lekárov na medzinárodnej úrovni.

 „Therapeutic Possibilities in Patients with Refractory Angina Pectoris: Spinal Cord Stimulation“

Kočan L., Rapčan R., Burianek M., Kočanová H., Sabol F., Čandík P.,Vašková J.

Americký odborný časopis Herald Scholarly Open Access Journals/Journal of Emergency Medicine Trauma and Surgical Care zverejnil vo svojom poslednom vydaní odborný článok na tému terapeutických možností pri liečbe refraktérnej anginy pectoris (RAP) s využitím neurostimulačnej techniky Spinal Cord Stimulation (SCS). Článok predkladá výsledky výskumu, ktorý objasňuje mechanizmus a účinky SCS a preukazuje pozitívny vplyv tejto terapie na toleranciu ischémie myokardu, rezervy v prekrvení myokardu a vazomotorické endotelové funkcie pri refraktérnej angine pectoris.

MUDr. Ladislav Kočan, PhD, jeden z hlavných autorov, v nadväznosti na publikovaný článok doplňuje: „Chronická refraktérna angína pectoris je klinická diagnóza založená na prítomnosti stabilnej anginy pectoris vyvolanej ischémiou myokardu v dôsledku pokročilého koronárneho ochorenia. Pri jej liečbe sa využívajú viaceré techniky, pri ktorých dôležitým prvkom je modulácia bolesti. Jedným z najúčinnejších terapeutických postupov zmiernenia anginóznej bolesti je zavedenie miechového stimulátora s následnou SCS. Metaanalýza randomizovaných štúdií sledujúcich danú problematiku priniesla pozitívny výsledok pre využitie SCS pri refratérnej angine pectoris. Hodnotenie prínosu tejto metodiky pre danú skupinu pacientov stále ešte vyžaduje prípravu ďalších klinických štúdií s väčšími súbormi pacientov.“

Odborný článok čítajte tu:

Zdroj:https://www.heraldopenaccess.us/fulltext/Emergency-Medicine-Trauma-&-Surgical-Care/Therapeutic-Possibilities-in-Patients-with-Refractory-Angina-Pectoris-Spinal-Cord-Stimulation.pdf