MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, vystúpi na XV. Košických vertebrologických dňoch

XV. Košické vertebrologické dni pre odbornú verejnosť usporadúva v dňoch 27. a 28. apríla nemocnice Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, v spolupráci s Klinikou liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF, Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou a Technickou univerzitou v Košiciach. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, vystúpi na konferencii v rámci odborného programu s prednáškou „Perkutánna endoskopická diskektómia lumbálnej chrbtice“, v ktorej predstaví aktuálne výsledky a zhodnotí svoje klinické skúsenosti s technikou perkutánne (podkožne) endoskopicky asistovaných operácií platničiek za obdobie poslednýchtroch rokov. foToPuškáš-025    

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia