MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, vystúpi na XV. Košických vertebrologických dňoch

1232 | 1 min

EuroPainClinics

XV. Košické vertebrologické dni pre odbornú verejnosť usporadúva v dňoch 27. a 28. apríla nemocnice Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, v spolupráci s Klinikou liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF, Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou a Technickou univerzitou v Košiciach. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, vystúpi na konferencii v rámci odborného programu s prednáškou „Perkutánna endoskopická diskektómia lumbálnej chrbtice“, v ktorej predstaví aktuálne výsledky a zhodnotí svoje klinické skúsenosti s technikou perkutánne (podkožne) endoskopicky asistovaných operácií platničiek za obdobie poslednýchtroch rokov.

foToPuškáš-025