MUDr. Martin Griger, vedúci lekár EuroPainClinics® Bratislava

3232 | 1 min

EuroPainClinics

Vedúcim lekárom EuroPainClinics® v Bratislave je MUDr. Martin Griger, anesteziológ a intenzivista, špecialista na liečbu bolesti a s dlhodobými skúsenostmi v intervenčnej algeziológii, ktoré získal v priebehu svojho pôsobenia v Írsku. Jeho profil si môzte pozriet na našich webových stránkach tu:

griger-sk-web