Bedrová chrbtica

Bolesť chrbta vychádzajúca z medziobratlových kĺbov

Bolesť chrbta vychádza z dolnej časti chrbtice a môže sa šíriť do zadku, slabín a nôh, obvykle nejde ďalej než po koleno. Bolesť chrbta je tupá, hlboká a ťažko sa opisuje. Záklon a bočný náklon ju zhoršujú, obvykle nie je problém s predklonom. Príznaky sa zhoršujú pri dlhšom sedení alebo státí, mierna námaha môže bolesť chrbta zlepšiť. Pomerne typická je ranná stuhnutosť a bolesti po stranách chrbta, ktoré môžu byť sprevádzané svalovými spazmami.

Aby bolo možné potvrdiť, že zdrojom bolesti chrbta sú skutočne medziobratlové (facetové) kĺby, je nutné urobiť tzv. diagnostickú blokádu mediálnych ramienok. Ide o podanie znecitlivujúceho lieku do blízkosti týchto nervov. Keď po tomto zákroku dôjde k výraznému zmierneniu bolesti chrbta, je možné pristúpiť k liečbe s dlhším efektom – rádiofrekvenčnej ablácii. Pri tomto zákroku ide o aplikáciu tepla na príslušné nervy, čím sa preruší ich schopnosť viesť bolestivé podnety do mozgu.

Diagnostické zákroky:
Blokáda mediálnych ramienok

Terapeutické zákroky:
Tepelná rádiofrekvencia chrbtice/RF termoablácia

Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky

Medzistavcové platničky alebo disky sú pružné podložky, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými stavcami. Dovoľujú chrbtici ohýbať sa a rotovať. Pri poškodení platničky sa jej vnútorná časť tlačí von a môže dráždiť miechové nervy.
Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky je typicky spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútro, ako je sedenie, predklon, kašeľ alebo kýchanie. Diskogénna bolesť chrbta môže sprevádzať bolesť nôh, spôsobená dráždením okolitých nervov, predovšetkým pri sedení, vstávaní alebo chôdzi. Bolesť chrbta je všeobecne trvalá, každodenná, na rozdiel od koreňovej bolesti, ktorá je premenlivá.

Na potvrdenie diagnózy sa používa test nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnutého disku, čím dôjde k zobrazeniu štruktúry disku a zároveň je tým možné vyprovokovať pacientovi bolesť chrbta či bolesť chrbtice. Následne je možné použiť vnútrodiskovú elektrotepelnú liečbu, t. j. aplikáciu tepla pomocou špeciálnej ihly do tkaniva postihnutého disku.

Diagnostické zákroky:
Provokačná diskografia

Terapeutické zákroky:
Perkutánne endoskopické ošetrenie platničky
Tepelná rádiofrekvencia chrbtice
Epidurokoskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálnom priestore

Bolesť chrbta spôsobená dráždením nervových koreňov

Bolesť z koreňových nervov v oblasti bedrovej chrbtice sa prejavuje najmä vystreľovaním do dolnej končatiny v jednej alebo viacerých „spádových oblastiach“ nervov. Označuje sa ako koreňová (radikulárne) bolesť, ktorá sprevádza tzv. koreňový (radikulárny) syndróm. Tento syndróm spôsobuje útlak alebo mechanické poškodenie nervového koreňa, najčastejšie v dôsledku vysunutia medzistavcovej platničky alebo zúženia epidurálneho priestoru. Najčastejšie je koreňový syndróm spojený s oblasťou stavcov L3-S1.

Bolesť chrbta z nervov v oblasti bedrovej chrbtice sa všeobecne šíri až pod koleno. Bolesť chrbta je lokalizovaná medzi poslednými rebrami a nad sedacím svalom. Bežná je aj bolesť chrbta a nôh, v prípade ľudového označenia „ischias“, keď je bolesť nôh väčšia než bolesť chrbta. Medzi liečebné možnosti patrí injekcia do epidurálneho priestoru v oblasti postihnutých nervov alebo cielená injekcia do kanála ku konkrétnemu postihnutému nervu. Ďalšou možnosťou liečby je pulzná rádiofrekvenčná liečba – aplikácia mierneho tepla a prerušovaného elektrického prúdu.

Diagnostické zákroky:
Koreňová blokáda pod RTG kontrolou

Terapeutické zákroky:
Pulzná rádiofrekvencia chrbtice
Epidurokoskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálnom priestore

Bolesť chrbta vychádzajúca zo sakroiliakálneho kĺbu

Samostatnou kapitolou v bolesti dolnej časti chrbta je sakroiliakálny kĺb alebo SI kĺb, ľudovo „esíčko“. Tento kĺb spája kosť krížovú s kosťou panvovou. Bolesť chrbta sa zvýrazňuje pri sedení, predklone alebo pri dlhšom sedení v aute ako spolujazdec, v stoji a pri chôdzi dochádza k jej zmierneniu. Najčastejšie je lokalizovaná v zadnej časti kĺbu a v strednej časti zadku a môže sa šíriť do slabín, zadnej časti stehna a niekedy až pod koleno. Býva vyvolaná zdvihnutím ťažkého predmetu v pootočenej polohe alebo pri zlom stúpnutí na obrubník.

Pre potvrdenie tejto bolesti chrbta sa aplikuje do kĺbu injekcia znecitlivujúceho a protizápalového lieku. Liečebnou metódou je rádiofrekvenčná ablácia nervu zásobujúceho kĺb.

Diagnostické zákroky:
Blokáda SI kĺbu

Terapeutické zákroky:
Tepelná rádiofrekvencia chrbtice