Poruchy pohybového systému

Poruchy funkce pohybového systému jsou častou příčinou postižení tkání, a tedy příčinou bolesti. Bolest se projevuje nejčastěji v oblasti bederní, krční a hrudní páteře, horních a dolních končetin, pánve aj.

Specializovaná pracoviště EuroPainClinics nabízejí v rámci uceleného léčebného plánu možnost léčby poruch pohybového systému, při které je systematicky využíváno vzájemné souvislosti a návaznosti – funkční poruchy pohybu řeší oblast fyzioterapie, strukturální poruchy (při bolesti zad, primárně bederní páteře) pak operační výkony.

Poruchy pohybového systému

Co jsou funkční poruchy pohybového systému

Funkční poruchy pohybového aparátu jsou poruchy funkce kloubů, svalů a nervů, ostatních měkkých tkání, orgánů, orgánových soustav a celého organismu, kdy není primárním důvodem projevu onemocnění organická čili strukturální příčina (resp. změna struktury tkáně jako utržený sval, prasklá ploténka, „obroušená“ chrupavka v kloubu, zlomená kost).

Funkční poruchy se projevují na třech vzájemně propojených úrovních:

  1. v oblasti funkce svalů – svalová nerovnováha neboli dysbalance ­v důsledku např. nadměrného zatěžování svalů, nedostatku pohybu, ale i psychického napětí
  2. v oblasti centrální regulace – poruchy pohybových stereotypů
  3. v oblasti funkce kloubů – omezení nebo naopak nadměrná kloubní pohyblivost

Fyzioterapie v EuroPainClinics

Při léčbě funkčních poruch pohybového systému nabízíme možnost využití specializované fyzioterapie na našich pracovištích EuroPainClinics Fyzio Brno a EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové.

Fyzioterapie, kterou poskytujeme, se zabývá funkčními poruchami pohybového systému komplexně a léčbu pohybových obtíží pacienta pojímá z hlediska celistvosti. Vycházíme z řady klinicky uznaných metod moderních fyzioterapeutických škol v Česku a na Slovensku. Základem volby nejoptimálnější terapie je přesná diagnostika obtíží pacienta.

EuroPainClinics Fyzio – Benefit pro vás: Dvojí pohled odborníka

V EuroPainClinics nabízíme fyzioterapii jako součást uceleného systému zdravotní péče. Léčba vašich pohybových obtíží včetně bolesti zad tak může probíhat současně, pod dohledem svou odborností – fyzioterapeuta a lékaře-specialisty na miniinvazivní a endoskopickou léčbu, což je významným benefitem. Oba specialisté průběžně sledují a konzultují zdravotní stav pacienta z hlediska strukturální i funkční poruchy po celou dobu jeho léčby a podle potřeby upravují léčebný a fyzioterapeutický plán tak, aby výsledek byl co nejoptimálnější.

Kdy vám můžeme nabídnout pomoc?

Pokud vás dlouhodobě trápí bolest pohybového aparátu a můžete si kladně odpovědět na některé z otázek, obraťte se na na naše specialisty EuroPainClinics a EuroPainClinics Fyzio.

  • Potýkáte se s více než 3 měsíce trvající bolestí pohybového aparátu?
  • Vyzkoušeli jste dostupné prostředky léčby jako léky, gely, masti, avšak bez výsledku?
  • Projevuje se u vás bolest v důsledku jednostranných, opakovaných pohybů při vašem fyzicky náročném, sedavém či rutinním zaměstnání?
  • Trpíte bolestí spojenou se svalovým napětím?
  • Věnujete se intenzivně sportu a trápí vás bolest v důsledku určitých opakovaných pohybů?
  • Doposud absolvovaná fyzioterapie vám nepřinesla úlevu?
  • Cvičení a rehabilitace je či bylo bez zlepšení bolesti?

Více informací a objednání