Precizní diagnostika bolesti zad

Ve chvíli, kdy přicházíte na pracoviště EuroPainClinics ke specialistovi na miniinvazivní a endoskopickou léčbu, je prvním krokem k vaší léčbě precizní diagnostika bolesti zad.

Prioritou léčby je lokalizace a identifikace zdroje bolesti, stanovení nejefektivnějšího postupu a nejvhodnější léčebné metody pro účinné odstranění bolesti či výrazné snížení vnímání její intenzity, a to na základě precizní diagnostiky zad.

Po odběru anamnézy, klinickém vyšetření a zhodnocení nálezů zobrazovacích metod určujeme diagnózu, kterou si následně ověřujeme intervenčním testem (jehlou, přesným vpravením lokálního anestetika k daným strukturám) a po potvrzení správnosti úvahy (přerušení dráhy bolesti a její výrazné snížení až vymizení) zvažujeme nejefektivnější a zároveň nejšetrnější způsob ošetření daných struktur k dosažení následné úlevy od bolesti u pacienta.

Pro přesné zjištění místa – zdroje bolesti provádíme několik typů diagnosticko-prognostických výkonů v délce trvání cca 20 minut. Již některé z nich mohou ulevit od bolesti na delší dobu.

Před vlastním diagnostickým výkonem vás lékař detailně seznámí se zákrokem, jeho provedením, účinkem a možnými riziky. Neváhejte se proto zeptat na sebemenší detaily, které vám umožní cítit se bezpečně a komfortně.

Před provedením diagnostického výkonu je pacientovi předložen tzv. Informovaný souhlas, jehož podpisem vyslovuje souhlas s jeho provedením a že jste byli o zákroku poučeni. Pacient má právo na základě svobodného rozhodnutí výkon odmítnout.

Obecné praktické informace k diagnostickém výkonu (nenahrazují detailní konzultaci s ošetřujícím lékařem)