E-konzultácia

Počas leta nastáva obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics – aktualita. Týmto môže dôjsť k značnému predĺženiu doby vyhodnotenia Vašej E-konzultácie. Vopred Vás týmto žiadáme o trpezlivosť.

Chcete sa informovať o možnostiach liečby spojenej s vašou dlhodobou bolesťou chrbta? Ušetrite svoj čas a využite služby E-konzultácie z pohodlia vášho domova.

Vážená pani, vážený pán,

v tejto sekcii môžete využiť možnosť on-line konzultácie so špecialistami pracovísk EuroPainClinics. Prostredníctvom služby E-konzultácie odošlite, prosím, vyplnený informačný formulár, zdravotnícku dokumentáciu, ktorú mátek dispozícii a snímky MRI (magnetickej rezonancie) chrbtice, ideálne nie staršie ako 6 mesiacov. V čo najkratšom čase dostanete e-mailom odporúčania špecialistov na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu na ďalší postup pre vašu optimálnu liečbu vrátane odporúčaní na návštevu vybraného zdravotníckeho zariadenia.

E-konzultácia je služba,ktorá umožňuje pacientom z pohodlia domova konzultovať  svoj zdravotný stav so špecialistami pracovísk EuroPainClinics ešte pred samotnou návštevou kliniky, čo umožňuje spresniť, zrýchliť a celkovo zefektívniť stanovenie konkrétneho liečebného plánu. Služba tak šetrí váš čas a náklady za návštevy iných zdravotníckych zariadení, ktoré by bolo nutné inak v aktuálne fungujúcom procese liečby absolvovať.

Oslovení
Vaša poisťovňa
Preferujem vyšetrenie na ambulancii:
Absolvoval/a som tieto operácie alebo zranenia? Onkologická liečba: Na následnom interaktívnom obrazci postavy označte Vašu bolesť. Najprv prosím zvoľte typ bolesti a následne kliknutím na postavu aj miesto, kde danú bolesť pociťujete. Môžete použiť viacero typov bolestí a označiť viacero miest na postave.
Ostrá (Os)
Tupá (Tu)
Bodavá (Bo)
Píchavá (Pí)
Rezavá (Re)
Pálivá (Pa)
Kŕčovitá (Kr)
Trhavá (Tr)
Tlaková (Tl)
Zvieravá (Sv)
Pulzujúca (Pu)
Iná (Ji)
panak frontpanak back
Zmazať posledný bod
Na číselnej osi 0-10 označte priemernú intenzitu (silu) bolesti, ktorú ste pociťoval/a za posledný týždeň:
Na číselnej osi 0-10 označte priemernú intenzitu (silu) bolesti, ktorú ste pociťoval/a za posledný týždeň:
0
  • Žiadna bolesť
  • Bolesť dokážem ignorovať
  • Bolesť mi prekáža pri běžných činnostiach
  • Bolesť mi prekáža v koncentráci
  • Bolesť mi prekáža pri vykonávaní základných potrieb
  • Kvôli bolesti si musím ľahnúť a odpočívať
Vyžaruje Vám (šíri sa) bolesť do dolnej končatiny?: (povinný údaj) Doba trvania silnej bolesti rokov - mesiacov - týždňov - Doba trvání mírné bolesti rokov - mesiacov - týždňov - Bolesť začala: Priebeh bolesti: Bolesť má najvyššiu intenzitu Cítite stratu citlivosti v akejkoľvek oblasti tela? Cítite výpadok svalovej sily v akejkoľvek oblasti tela? Okrem bolesti mám iné ťažkosti (môžete vybrať aj viac odpovedí): Prozatím jste užíval/a léky proti bolesti s určitým účinkem: Bol/a ste ošetrovaný/á iným spôsobom mimo užívania liekov proti bolesti? Užívate lieky na riedenie krvi, napr. Warfarín, či antidiabetiká?

Výsledky lekárskych vyšetrení

Pre úspešné nahratie súborov magnetickej rezonancie je nutné ich komprimovať, tj. spojiť súbory do jedného ZIP archívu. V prípade, že neviete ako ZIP archív vytvoriť, ukážeme Vám to v našom minútovom videu.

Výsledky vyšetrenia magnetickej rezonancie – MRI (ideálne nie staršie ako 3 mesiace, maximálne však 6 mesiacov)
Celkovú zdravotnú správu od Vášho odborného lekára (neurochirurg , neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár)
Informácie o ďalších Vašich zdravotných diagnózach, napr. kardiologické problémy, voperovaný kardiostimulátor, hypertenzia, hypotenzia, porucha zrážanlivosti krvi, cukrovka a podobne
Pred odesláním E-konzultície je nevyhnutné:
• Označiť bolesť a jej šírenie [ukázať]
• Priložiť aspoň jednu prílohu (MRI, lekárska správa, ...) [ukázať] / [nemám žiadnu prílohu]

Službu E-konzultácie poskytuje spoločnosť EPC Health Invest SE. Táto služba spočíva v predvýbere pacientov vhodných na následné poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby bolesti u vybraného spolupracujúceho poskytovateľa zdravotných služieb vystupujúceho pod značkou EuroPainClinics. Každý taký poskytovateľ je riadne oprávnený na poskytovanie zdravotných služieb podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytuje.

Návštevníci webových stránok berú na vedomie, že poskytované služby slúžia na zvýšenie informovanosti pacientov a majú im poskytnúť odborný a nezávislý zdroj informácií a odporúčaní, ktorý v žiadnom prípade nemá a ani nemôže nahradiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom na to riadne oprávnených poskytovateľov zdravotných služieb v súlade so zákonom č. 372/2011 Zb.

Poskytnuté služby nenahradzujú individuálny liečebný postup alebo jeho konzultáciu vykonanú pri osobnej prehliadke/návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V závislosti od záveru E-konzultácie vám poskytneme pomoc pri hľadaní odbornej starostlivosti, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom poskytnúť účinnejšiu diagnostiku ochorenia.

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »