Zatvoriť E-konzultáciu

Vitajte na stránke služby E-konzultácia!

Chcete sa informovať o možnostiach liečby spojenej s vašou dlhodobou bolesťou chrbta? Ušetrite svoj čas a využite bezplatnej služby E-konzultácia z pohodlia vášho domova.

E-konzultácia je služba, ktorá umožňuje pacientom konzultovať svoj zdravotný stav ešte pred samotnou návštevou kliniky, čo umožňuje spresniť, zrýchliť a celkovo zefektívniť stanovenie konkrétneho liečebného plánu. Služba šetrí čas a náklady pacienta za návštevy iných zdravotníckych zariadení, ktoré by bolo nutné v aktuálnom procese liečby absolvovať.

Služba E-konzultácia je určená len pre poistencov slovenských zdravotných poisťovní.

Pred vstupom na stránku uveďte prosím Vašu emailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslané oznámenie o prijatí Vašej žiadosti na spracovanie a informácie o výsledku E-konzultácie. V čo najkratšom čase obdržíte odporúčania špecialistov na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu pre ďalší postup Vašej optimálnej liečby na pracoviskách EuroPainClinics.

Túto E-konzultáciu sa snažíte vyplniť z internetového prehliadača Internet Explorer. Žiaľ, tento prehliadač nepodporuje potrebné funkcie na odoslanie našej E-konzultácie. Ak používate Windows 10, navštívne našu E-konzultáciu z prehliadača Edge, ktorý nájdete do Vašej programovej ponuke. Prípadne vyskúšajte niektorý z nových, rýchlejších a bezpečnejších prehliadačov, napríklad Google Chrome, ktorého inštalácia Vám nezaberie viac ako 2 minúty a navštívte našu E-konzultáciu z nového prehliadača. Stiahnuť prehliadač Google Chrome

IE!!!!

Email musí mať tvar moj@email.sk. Musí obsahovať @ a bodku a nesmie obsahovať medzery a diakritiku

Ostrá = páli, reže, pichá Tupá = tlačí, zviera

Označili ste všetky miesta bolesti čo najpresnejšie? Presné a úplné označenie všetkých bolesti je jednou z najdôležitejších predispozícii správneho vyhodnotenia E-konzultácie.

Pred pokračovaním označte jedno alebo viaceré miesta bolesti na obrázku a smer, ktorým sa táto bolesť šíri.

O Vašej bolesti

Ako Vás bolesť obmedzuje?
Trvanie silnej bolesti
Šíri sa Vaša bolesť do nôh?
Miesto šírenia bolesti

Pred pokračovaním odpovedzte prosím tri predchádzajúce otázky

Bolesť začala
Vaša bolesť má priebeh
Najvyššia intenzita bolesti
Dokážete kráčať po špičkách?
Ako dlho trvá tento stav?
Dokážete kráčať po pätách?
Ako dlho trvá tento stav?
Moja bolesť je len v dolnej časti chrbta
Bolesť mi vyžaruje len do jednej končatiny
Strata citlivosti v dolnej končatine?
Uveďte prosím miesto, kde je táto citlivosť zmenená?
Ako dlho trvá tento stav?

Váš zdravotný stav

Operácie chrbtice
Máte v chrbtici trvalo vložený kovový materiál (skrutky, dlahy)?
Iné operácie
Druh operácie
Iná operácia / zranenie
Liečba bolesti
Druh liečby bolesti
Pomohla Vám fyzioterapia?
Iná liečba bolesti
Druh doterajšej liečby
Iná liečba
Ochorenia
Na aké iné ochorenia sa aktuálne liečite?
Užívate lieky?
Lieky od bolesti?
Názov lieku, ktorý užívate
Na riedenie krvi?
Názov lieku, ktorý užívate

Osobné informácie

Vyplnenie Vášho telefónneho čísla a Vašej poisťovne výrazne prispeje k skoršiemu termínu vyšetrenia.

 

Preferovaná ambulancia vyšetrenia
Vaša poisťovňa
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Pred pokračovaním zadajte prosím Váš dátum narodenia a vyberte preferovanú ambulanciu Vášho vyšetrenia.


Prílohy Vašej E-konzultácie

Pre správne vyhodnotenie E-konzultácie je nutné priložiť ZIP súbor Vašej magnetickej rezonancie.
Môžete tiež priložiť Vašu zdravotnú dokumentáciu (naskenovaný dokument alebo jeho fotografia). K E-konzultácii môžete priložiť až 5 dokumentácii.

ZIP súbor - neviete ako vytvoriť ZIP súbor Vašej magnetickej rezonancie? zobraziť návod (v novom okne).

Počkajte prosím, pokiaľ sa Vaša príloha nahraje


Nemáte magnetickú rezonanciu? Spĺňate podmienky pre vystavenie žiadanky na vyšetrenie od EuroPainClinics. Pokiaľ nenahráte svoju vlastnú magnetickú rezonanciu, sestra Vás bude informovať o ďalšom postupe.

Správa pre lekára

Ostáva napísať ešte 150 znakov

Pred pokračovaním je potrebné nahrať prílohu (magnetická rezonancia, zdravotná dokumentácia).

Pred odoslaním E-konzultácie je potrebné súhlasiť s dokumentom ochrany osobných údajov (GDPR)


Informácie o službe E-konzultácia

Službu E-konzultácie poskytuje spoločnosť EPC Health Invest SE. Táto služba spočíva v predvýbere pacientov vhodných na následné poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby bolesti u vybraného spolupracujúceho poskytovateľa zdravotných služieb vystupujúceho pod značkou EuroPainClinics. Každý taký poskytovateľ je riadne oprávnený na poskytovanie zdravotných služieb podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytuje.

Návštevníci webových stránok berú na vedomie, že poskytované služby slúžia na zvýšenie informovanosti pacientov a majú im poskytnúť odborný a nezávislý zdroj informácií a odporúčaní, ktorý v žiadnom prípade nemá a ani nemôže nahradiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom na to riadne oprávnených poskytovateľov zdravotných služieb v súlade so zákonom č. 372/2011 Zb.

Poskytnuté služby nenahradzujú individuálny liečebný postup alebo jeho konzultáciu vykonanú pri osobnej prehliadke/návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V závislosti od záveru E-konzultácie vám poskytneme pomoc pri hľadaní odbornej starostlivosti, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom poskytnúť účinnejšiu diagnostiku ochorenia.

ZATVORIŤ informácie