Klinické štúdie

Významnú úlohu v EuroPainClinics z.ú. v obore liečby bolesti má vedecká, výskumná a vzdelávacia činnosť. Výsledky z vedeckej alebo výskumnej činnosti môžu byť ďalej využívané osobami poskytujúcimi zdravotné služby v obore algeziológie, neurochirurgie, ortopédie a neurológie a pacientmi, ktorí trpia bolesťami.