Dr. Wojciech Nierodziński

#

Dr. Wojciech Nierodziński je predný polský a európsky lekár-špecialista na liečbu bolesti.  Absolvoval lekársku univerzitu v Bialystoku a získal atestáciu v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Pôsobil vo Fakultnej nemocnici v Białystoku a v nemocnici Ministerstva vnútra a správy v Białystoku a vo Varšave. V súčasnosti pracuje v provinčnej integrovanej nemocnici v Bialystoku a v Nezávislom centre verejného zdravotníctva v Mońki a spolupracuje s tímom okresnej nemocnice v Zambróve.

Pôsobil dlhodobo vo fakultných nemocniciach v Írsku (Rotunda Mater Misericordiae, Cappagh nemocnice v Dubline), kde prehlboval svoje znalosti v odboru anestéziológia, intenzívna starostlivosť a liečba bolesti. V priebehu svojej profesionálnej kariéry pokračoval vo vzdelávaní v oblasti mininvazívnych metód v liečbe bolesti na prestížnych britských klinikách vrátane Guy’s Hospital a St. Thomas Hospital v Londýne.

Dr. Nierodzinski je prvým lekárom v Poľsku, ktorý vykonal termolýzu v periférnom nervovom systéme. V súčasnosti pósobí tiež na klinike liečby bolesti v Bialystoku, ktorá je spolupracujúcim pracoviskom využívajúcim znalostnú platformu EuroPainClinics, kde sa zameruje na rôzne typy bolestivých syndrómov, liečbu migrény, bolestí chrbta a post-traumatickú a neuropatickú bolesť. Je autorom radu odborných článkov a prednášok venovaných mininvazívnym metódam liečby bolesti a regionálnej anestézii.