Dr. Ivan Grgurev, FEBPRM

#

Dr. Ivan Grgurev, FEBPRM, je predný európsky konzultant v oblasti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny a algiatrie.

Dr. Grgurev je špecialista v oblasti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny, športovej medicíny a reumatológie a odborník na liečbu bolesti za použitia intervenčných technik pod fluoroskopickým ultrazvukovým vedením. Je držitelom prestížneho certifikátu UEMS PMR-Fellow of European Board for Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Pôsobil ako lekár Chorvátskej futbalovej federácie (certifikovaný UEFA) a zdravotní riaditel‘ chorvátskej futsalovej reprezentácie. Je členom správnej rady Chorvátskej spoločnosti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny.

Dr. Ivan Grgurev je zakladatel’om polikliniky KORAK Clinic v mestách Split a Vodice.

Členstvo:

  • Chorvátska spoločnosť fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny
  • Chorvátska reumatologická spoločnosť
  • Člen rady UEMS PRM