Tepelná rádiofrekvencia chrbtice

Tepelná rádiofrekvencia chrbtice (rádiofrekvenčná termoablácia) je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu. Táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou.